UN เผยสถานการณ์เอดส์โลกลดลงต่อเนื่อง

UN เผยสถานการณ์เอดส์โลกลดลงต่อเนื่อง

UN เผยสถานการณ์เอดส์โลกลดลงต่อเนื่อง

รูปข่าว : UN เผยสถานการณ์เอดส์โลกลดลงต่อเนื่อง

UN เผยสถานการณ์เอดส์โลกลดลงต่อเนื่อง

องค์การสหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูลพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์ ลดลงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
องค์การสหประชาชาติ เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์โลกแสดงให้เห็นแนวโน้มในทางที่ดี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์ ลดลงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยระหว่างปี พ.ศ.2542-2552 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 19 ซึ่งมีสาเหตุมาจากความตื่นตัวเกี่ยวกับโรคเอดส์และการใช้ถุงยางอนามัย และในรายงานระบุ ว่า มี 33 ประเทศที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีลดลงเกินกว่าร้อยละ 25 ในจำนวนนี้เป็นชาติในแอฟริกา 22 ประเทศ ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดจำนวนลงมาก เนื่องจากมีการเข้าถึงการรักษามากขึ้น แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์จะมีแนวโน้มในทางที่ดี แต่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางกลับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน