ภาครัฐ-เอกชนรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมชายไทย

ภาครัฐ-เอกชนรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมชายไทย

ภาครัฐ-เอกชนรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมชายไทย

รูปข่าว : ภาครัฐ-เอกชนรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมชายไทย

ภาครัฐ-เอกชนรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมชายไทย

หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมของผู้ชายไทย ที่ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก รวมทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่มีความพร้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้ายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกันแจกสติ๊กเกอร์และเข็มกลัด เพื่อรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมของผู้ชายไทย 10 ข้อ เพื่อลดความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก คือค่านิยมเรื่องการดื่มสุราที่ต้องเป็นวิถีของลูกผู้ชาย, ผู้ชายต้องเป็นใหญ่ในบ้าน, งานบ้านเป็นของฝ่ายหญิงเท่านั้น, การมีภรรยาหลายคน, ภรรยาเป็นทรัพย์สมบัติ, การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องของผู้หญิง, ความสามารถของผู้หญิงด้อยกว่า, ไม่เคารพสิทธิ์และกระทำรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง และไม่คิดว่าเรื่องที่ผู้หญิงถูกกระทำรุนแรงเป็นเรื่องในครอบครัวเท่านั้น แต่ควรช่วยกันสอดส่องดูแล

ส่วนข้อมูลจากเครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้า ซึ่งรณรงค์มาตลอด 3 ปีใน 10 จังหวัด คือกรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, นครปฐม, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, ชุมพร, เชียงใหม่ และลำพูน พบว่า ปัญหาความรุนแรงลดลงร้อยละ 80, ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 70 และมีผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้าเพิ่มขึ้นถึง 1,500 คน

ขณะที่ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในขณะนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีแผนจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อทำงานรณรงค์ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน