ในหลวงเสด็จฯทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

ในหลวงเสด็จฯทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

ในหลวงเสด็จฯทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

รูปข่าว : ในหลวงเสด็จฯทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

ในหลวงเสด็จฯทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเวลา 17.30 น.วันนี้ (24พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ประทับเรือพระที่นั่งอังสนา ที่กองทัพเรือจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ไปยังคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 หรือ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม และทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ รวมทั้งทอดพระเนตรภาพยนตร์เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานฯ และประตูระบายน้ำ

สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโประกระหม่อม ให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนถ่ายลำเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอื่นๆของประเทศ เพื่อมิให้รถบรรทุกวิ่งเข้าไปในตัวเมืองหรือทิศทางอื่น ซึ่งเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัดโดยรอบ ทั้งนี้ยังเชื่อมระหว่างเขตราษฎร์บูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กับ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 แห่ง โดยด้านทิศเหนือเชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ ว่า "สะพานภูมิพล 1" ส่วนด้านทิศใต้เชื่อมอำเภอพระประแดงกับตำบลสำโรงใต้ พระราชทานชื่อว่า "สะพานภูมิพล 2" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552

สำหรับโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ประกอบด้วยส่วนที่เป็นถนนวงแหวนเชื่อมโยงพื้นที่ย่านอุตสาหกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับท่าเรือคลองเตย ความยาวรวมประมาณ 25 กิโลเมตร ส่วนที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินการก่อสร้างคือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 2 สะพาน ต่อเนื่องกันบริเวณคอคอดของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างฝั่งถนนพระราม 3 กับฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย ทำให้โครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเกิดความต่อเนื่องครบวงรอบ โดยมีรูปแบบเป็นสะพานขึง ตัวสะพานมีความกว้าง 7 ช่องจราจร ความยาวรวมประมาณ 4.2 กิโลเมตร นอกจากนี้ บริเวณจุดต่อเชื่อมระหว่างสะพานทั้ง 2 แห่ง จะมีทางแยกเป็นทางยกระดับ ความกว้าง 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร ไปบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์ทางทิศตะวันตกด้วย ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 8,739 ล้านบาทเศษ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและทดลองเปิดใช้สัญจรเมื่อปี 2549 จนถึงปัจจุบันทั้งนี้

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน