นายกฯมอบนโยบายทูตเร่งสร้างภาพลักษณ์ไทย

นายกฯมอบนโยบายทูตเร่งสร้างภาพลักษณ์ไทย

นายกฯมอบนโยบายทูตเร่งสร้างภาพลักษณ์ไทย

รูปข่าว : นายกฯมอบนโยบายทูตเร่งสร้างภาพลักษณ์ไทย

นายกฯมอบนโยบายทูตเร่งสร้างภาพลักษณ์ไทย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ "หลักนิติธรรมในการบริหาร" จะเป็นพื้นฐานการทำงานของทุกองค์กร ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายต่อเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก ประจำปี 2558 ร่วมสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "ประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยกล่าวย้ำให้เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ตลอดจนการกระชับความร่วมมือกับนานาประเทศ
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลาของรัฐบาลนั้น ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้าราชการที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ จะสามารถชี้แจงสถานการณ์ของไทยต่อนานาชาติให้เกิดความเข้าใจได้ แม้จะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ไทยมีความเท่าเทียมกับประชาคมโลกภายในเวลาอันสั้นก็ตาม
 
และหลังจากนี้คาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีจะกล่าวมอบนโยบายทั้งการดำเนินของรัฐบาล กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ความคืบหน้าตามโรดแมปของ คสช. และการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อให้เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทย นำไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ รวมถึงชี้แจงต่อนานาประเทศต่อไป
 
และระหว่างกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "หลักนิติธรรมกับการบริหารประเทศ"ภายในงานสัมนาวิชาการเรื่องการปฏิรูปประเทศ ของศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสครบรอบ 17 ปีนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้ระบุถึงว่า หลักนิติธรรมในการบริหารถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในวาระนี้ก็ได้กล่าวให้กำลังใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องทำหน้าที่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งที่ยังคงยึดหลักนิติธรรม และขอให้ธำรงรักษาไว้ เพื่อเป็นหลักการสำคัญขององค์กรต่อไป
 
นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า ในอดีต การที่รัฐบาลเร่งดำเนินการโครงการต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง จึงเสี่ยงต่อการขัดหลักนิติธรรม และอาจนำมาสู่ปัญหาและการฟ้องร้อง แต่เชื่อมั่นว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีผลประกาศให้บังคับใช้ ทุกฝ่ายจะถูกตีกรอบให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม


กลับขึ้นด้านบน