หอการค้า เตรียมจัดสัมมนาลดความเหลื่อมล้ำ

หอการค้า เตรียมจัดสัมมนาลดความเหลื่อมล้ำ

หอการค้า เตรียมจัดสัมมนาลดความเหลื่อมล้ำ

รูปข่าว : หอการค้า เตรียมจัดสัมมนาลดความเหลื่อมล้ำ

หอการค้า เตรียมจัดสัมมนาลดความเหลื่อมล้ำ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเตรียมระดมความเห็นแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ และการแก้ปัญหาคอรัปชั่น ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายนนี้ ที่จังหวัดขอนแก่น จะมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ นักธุรกิจทั่วประเทศและผู้ติดตาม กว่า 2,000 คน เข้าร่วม เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อสัมมนาคือ “ก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้นำ” หรือ Moving Forward with Leadership โดยเนื้อหาจะให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ เน้นแก้ปัญหาคอรัปชั่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งจะระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหาหา 4 ประเด็นหลักคือ การยุติความแตกแยก การลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ การสนับสนุนให้คนไทยใช้ผลผลิตของไทย ท่องเที่ยวในประเทศไทย และ การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันในระดับต่างๆ อย่างจริงจัง โดยผลสรุปที่ได้จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมารับฟังผลและปิดการสัมมนาฯ เพื่อให้ดำเนินการเป็นรูปธรรมต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน