ปชช. เป็นหนี้เพิ่ม เหตุขาดความรู้ทางการเงิน

ปชช. เป็นหนี้เพิ่ม เหตุขาดความรู้ทางการเงิน

ปชช. เป็นหนี้เพิ่ม เหตุขาดความรู้ทางการเงิน

รูปข่าว : ปชช. เป็นหนี้เพิ่ม เหตุขาดความรู้ทางการเงิน

ปชช. เป็นหนี้เพิ่ม เหตุขาดความรู้ทางการเงิน

ประธานชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ ระบุ ลูกหนี้ในปัจจุบัน ต้องรับผิดชอบมูลหนี้เป็นจำนวนมาก เพราะเงื่อนไขข้อกฏหมาย ขณะที่ปัญหาของลูกหนี้ส่วนใหญ่ คือ ขาดความรู้ทางการเงิน
นางทัศนีย์ ใจการุณ ประธานชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสมาชิกกว่า 900 ราย โดยเป็นกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการแก้ปัญหาจะคัดแยกกลุ่ม, ลดขั้นตอนการดำเนินคดี และการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยจะมีการผลักดันการล้มละลายที่ไม่ต้องออกจากงาน พร้อมระบุสาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้มีภาระผูกพันมาก เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายที่ ระบุว่า เมื่อขายทอดตลาดแล้ว หากไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ให้สามารถยึดทรัพย์อื่นได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2478 ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้ สามารถติดต่อชมรมฯ ได้ที่ โทร. 089-440-7295


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน