กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกร

รูปข่าว : กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเผยหากพบเกษตรกรที่เเจ้งขึ้นทะเบียนประกันรายได้มีเจตนาทุจริตจะยกเลิกการช่วยเหลือทันที อีกทั้งให้เกษตรจังหวัดดำเนินการบนพื้นฐานของความถูกต้อง ถูกคน รวดเร็ว เป็นธรรมเเละยึดระเบียบอย่างเคร่งครัดนายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในงานสัมมนาการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 ถึงแนวทางการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่พืชที่ปลูกในระดับจังหวัดโดยย้ำกับเกษตรจังหวัดว่าต้องดำเนินการบนพื้นฐานของความถูกต้อง ถูกคน รวดเร็ว เป็นธรรมเเละยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปีนี้พบว่ามีเกษตรกรเเจ้งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเกินความเป็นจริง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะเเก้ไขปัญหาโดยนำระบบดาวเทียมเเละเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบพื้นที่ความเสียหาย ที่เกษตรกรนั้นมาขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อป้องกันการทุจริต เเละหากพบว่าเกษตรกรผู้เเจ้งมีเจตนาทุจริต จะถูกยกเลิกการช่วยเหลือทันที

โดยปีนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาขึ้นทะเบียนในโครงการประกันรายได้จำนวน 3,400,000 ครัวเรือน มีพื้นที่ 6,900,000 ไร่ ซึ่งจำนวนนี้เป็นตัวเลขที่มากกว่าปีเเล้วถึง 200,000 ไร่ ซึ่งทางกรมฯจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน