เตือนปชช.ระวังถูกหลอกขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้

เตือนปชช.ระวังถูกหลอกขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้

เตือนปชช.ระวังถูกหลอกขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้

รูปข่าว : เตือนปชช.ระวังถูกหลอกขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้

เตือนปชช.ระวังถูกหลอกขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังขบวนการหลอกขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้ หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีบางองค์กรอ้างโครงการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิต หลอกขายพรรณไม้และเก็บค่าสมัครกับชุมชนในภาคเหนือ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ตรวจสอบไปยังศูนย์ปฏิบัติการการปลูกป่า สมาพันธ์พลังงานสากล หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากว่า ได้เสียเงินค่าสมัครสมาชิกเข้าโครงการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิต แต่จากการตรวจสอบก็ไม่สามารถติดต่อได้

สำหรับโครงการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิต สามารถขายได้ในตลาดคาร์บอนภาคทางการและภาคสมัครใจ สำหรับภาคทางการนั้น มีเงื่อนไขว่าที่ดินที่นำมาพัฒนาโครงการจะต้องเป็นป่าเสื่อมโทรมก่อนปี 2533 ส่วนพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่า จะต้องพิสูจน์ได้ว่าเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา พื้นที่นั้นไม่เคยเป็นป่า โดยมีขั้นตอนการพัฒนาที่ต้องผ่านการเห็นชอบจาก อบก. ส่วนภาคสมัครใจ ผู้ซื้อมักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ซื้อเพื่อตอบแทนหรือให้ประโยชน์กับสังคม เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเอกชนในด้านนี้ ไม่จำเป็นต้องผ่านการเห็นชอบจาก อบก. แต่ราคาจะต่ำกว่าตลาดภาคทางการ ซึ่งจนถึงขณะนี้ อบก.ยืนยันว่า ประเทศไทยมีเพียงโครงการปลูกป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น ที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. ซึ่งเป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตป่าไม้ในภาคทางการ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน