ก.แรงงานตั้งคณะทำงานตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ก.แรงงานตั้งคณะทำงานตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ก.แรงงานตั้งคณะทำงานตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

รูปข่าว : ก.แรงงานตั้งคณะทำงานตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ก.แรงงานตั้งคณะทำงานตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานและกระบวนการค้ามนุษย์ เพื่อตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กรมการจัดหางานประชุมเตรียมพร้อมคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน และกระบวนการค้ามนุษย์ ที่วันนี้ (26พ.ย.)จะลงพื้นที่ปฎิบัติการเป็นวันแรก เพื่อจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายขณะนี้มีอยู่ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มาขอขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานแต่ไม่มาขอใบอนุญาตทำงานซึ่งมีอยู่ประมาณ 120,000 คน ส่วนกลุ่มที่ไม่มาต่อใบอนุญาตการทำงานประมาณ 380,000 คน และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ โดยคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามชุดนี้จะเป็นการทำงานบูรณาการของ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกระทรวงยุติธรรม
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุมจะถูกดำเนินตามขั้นตอนการส่งกลับประเทศต้นทาง และขยายผลไปยังกลุ่มนายทุนและผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ และเพื่อป้องกันการทุจริตระหว่างเจ้าหน้าที่และนายหน้าแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานเสนอให้มีการรายงานการตัวเลขการจับกุมและดำเนินดคีกับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานและกระบวนการค้ามนุษย์ต่อคณะรัฐมนตรีทุก 15 วัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน