โรคระบาดลามหลายอำเภอในจ.พิษณุโลก

โรคระบาดลามหลายอำเภอในจ.พิษณุโลก

โรคระบาดลามหลายอำเภอในจ.พิษณุโลก

รูปข่าว : โรคระบาดลามหลายอำเภอในจ.พิษณุโลก

โรคระบาดลามหลายอำเภอในจ.พิษณุโลก

เกิดโรคระบาดในหมูของชาวบ้านนาชักหวาย ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกล้มตาย และขณะนี้โรคหมูระบาดไปหลายตำบล กระจายเป็นบริเวณเพิ่มขึ้นรวมจำนวน 931 ตัวเกิดโรคระบาดในหมูของชาวบ้านนาชักหวาย ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกล้มตาย โดยโรคนี้ได้ระบาดไปหลายตำบลกระจายเป็นบริเวณเพิ่มขึ้นรวมจำนวน 931 ตัว จากการตรวจสอบของปศุสัตว์ พบว่าหมูจำนวนเหล่านี้เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งเป็นเชื้อไวรัส ที่ถูกขับออกมาจากร่างกายของสุกรป่วย
ขณะนี้พื้นที่การระบาดมี 4 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก คือ อำเภอวังทอง , อำเภอบางระกำ , อำเภอบางกระทุ่ม และ อำเภอเมือง ได้รับการประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์แล้ว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน