ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

รูปข่าว : ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ประชาชนทั่วทุกสารทิศไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีผู้แทนชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทยอยไปลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำผลผลิตการเกษตร และงานฝีมือ ที่ประดิษฐ์จากท้องถิ่นต่างๆ ไปทูลเกล้าทูลหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จังหัดชัยภูมิ, ชมรมผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเพหลา จังหวัดกระบี่, ชมรม อสม.เทศบาลเมืองช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่, ชมรมครูผู้สูงอายุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์, ชมรมดนตรีไทยสโมสร นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร, สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิง จังหวัดราชบุรี, เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย, คณะกรรมการบริษัท และพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และนายสนั่น อังอุบลกุล กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสตูล โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต้องการแสดงความจงรักภักดี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน