ท้องถิ่นบกพร่องต้นเหตุปัญหาการเช่าที่นา

ท้องถิ่นบกพร่องต้นเหตุปัญหาการเช่าที่นา

ท้องถิ่นบกพร่องต้นเหตุปัญหาการเช่าที่นา

รูปข่าว : ท้องถิ่นบกพร่องต้นเหตุปัญหาการเช่าที่นา

ท้องถิ่นบกพร่องต้นเหตุปัญหาการเช่าที่นา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอปรับปรุงกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลังพบ กฎหมายเข้มงวด กดดันนายทุนทำนิติอำพราง พร้อมยอมรับ ว่าคณะกรรมการท้องถิ่นบกพร่อง ทำให้ชาวนาอาจถูกบอกเลิกการเช่านาอย่างไม่เป็นธรรม
นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปัญหาการเช่านา กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการเช่าที่นา พร้อมขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กำชับคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตร หรือ คชก. ระดับจังหวัดและระดับตำบล ตรวจสอบนายทุนที่ดินทำกินปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พุทธศักราช 2524 หรือไม่ เพราะพบว่า การประชุม คชก. น้อยครั้งผิดปกติ และบางจังหวัดไม่ทำรายงานประเมินผลตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ชาวนาอาจถูกบอกเลิกการเช่าอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมระบุ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบางประเด็น เช่น ลดระยะเวลาบังคับในสัญญาเช่าจากเดิม 6 ปี เหลือ 3 ปี ทบทวนค่าเช่าใหม่ทุก 1 ปี ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมถึง การให้ความรู้เกษตรกรถึงสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว
ทั้งนี้ จากผลการสำรวจปัญหาการเช่านา ในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด เช่น นนทบุรี อ่างทอง ชัยนาท พบว่า ชาวนาภาคกลางกว่าร้อยละ 90 ไม่มีสัญญาเช่าที่นา แต่ทำสัญญารับจ้างดูแลที่นาแทน เพราะนายทุนต้องการหลีกเลี่ยงข้อบังคับของกฎหมายทั้งยังกำหนดค่าตามราคาข้าว ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้คงค่าเช่าทุก 3 ปี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน