"สงัด ชลออยู่" สะท้อนกองทัพกับการเมือง

"สงัด ชลออยู่" สะท้อนกองทัพกับการเมือง

"สงัด ชลออยู่" สะท้อนกองทัพกับการเมือง

รูปข่าว : "สงัด ชลออยู่" สะท้อนกองทัพกับการเมือง


บทบาทของกองทัพกับการเมือง ที่เดินเคียงข้างและควบคู่กันมากับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ถูกสะท้อนผ่านการทำหน้าที่ของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเรือ ที่เป็นแกนนำยึดอำนาจหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยเฉพาะในวันที่กองทัพเรือร่วมรำลึกครบรอบ 30 ปีในวันที่ถึงแก่อนิจกรรม ร่างของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ อดีตนายทหารเรือเพียงคนเดียวที่เคยควบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเรือ และนัยว่า เป็นนายทหารอีกคนหนึ่ง ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของกองทัพที่ไม่ทิ้งห่างจากการเมืองไปได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ซึ่งแม้จะปิดฉากชีวิตอย่างสงบมาแล้วถึง 30 ปีแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ไม่แตกต่างจากอดีต โดยเฉพาะเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549 ที่ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล หลานเขย พล.ร.อ.สงัด เข้าไปเกี่ยวข้องในบทบาทของเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.

พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญทางการทหารและการเมือง หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และหัวหน้าคณะปฏิวัติฯ ในเดือนตุลาคม 2520

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยก่อน และหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีนายทหารเข้าไปมีบทบาททางการเมืองหลายสถานการณ์ รวมถึง พล.ร.อ.สงัดด้วย ซึ่งแม้บุคคลภายนอกจะมองว่าเป็นฉากหน้าทางการเมือง แต่สำหรับกองทัพแล้ว ถือเป็นบุคคลที่ต้องยึดเป็นแบบอย่าง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน