มติ ทอท.ปรับราคากลางโครงการพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2

มติ ทอท.ปรับราคากลางโครงการพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2

มติ ทอท.ปรับราคากลางโครงการพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2

รูปข่าว : มติ ทอท.ปรับราคากลางโครงการพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2

มติ ทอท.ปรับราคากลางโครงการพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2 ทอท.มติปรับราคาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ได้มีการปรับลดงบประมาณราคากลาง จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 62,503 ล้านบาท ได้พิจารณาทบทวนราคาดังกล่าว จากการตรวจสอบเบื้องต้น ได้ปรับลดราคาการก่อสร้างลง 2,700 ล้านบาท

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยาน จำกัด มหาชน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติปรับราคาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ได้มีการปรับลดงบประมาณราคากลาง จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 62,503 ล้านบาท ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนราคาดังกล่าว จากการตรวจสอบเบื้องต้น ได้ปรับลดราคาการก่อสร้างลง 2,700 ล้านบาท และยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งประหยัดงบประมาณได้อีก 300 ล้านบาท รวมสามารถลดการใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปได้ 3,000 ล้านบาท คาดว่าหากการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะปรับลดงบประมาณการดำเนินงานทั้งหมดได้กว่า 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯต้องการให้การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และประมูลผู้รับเหมาได้ภายในสิ้นปีนี้ (2558) เพื่อเตรียมลงทุนโครงการในไตรมาสแรกของปีหน้า (2559) ในส่วนของการจัดจ้างในสัญญาที่ปรึกษาควบคุมโครงการ หากไม่มีข้อติดขัดจะสามารถหาที่ปรึกษาเข้ามาควบคุมโครงการภายในเดือน ต.ค.นี้ แม้ว่ากระบวนการก่อสร้างโครงการโดยรวมจะล่าช้า 2-3 เดือน

สำหรับโครงการระยะเร่งด่วน คือ การดำเนินการก่อสร้างรันเวย์สำรองเพื่อรองรับเที่ยวบินให้เพียงพอและจะเริ่มสัญญาแรกคือการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการ คาดว่าจะหาที่ปรึกษาได้ในสิ้นปีนี้ (2558) ในส่วนสัญญาที่ 2 การก่อสร้างหลุมจอด 28 หลุมและโครงสร้างใต้ดิน  ลานจอดรถและระบบสาธารณูปโภค และสัญญาที่ 3 การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 โดยคาดว่าทั้ง 3 สัญญาจะสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือน มี.ค.ปีหน้า (2559)

ส่วนผลประกอบการ พบว่า ทุกท่าอากาศยานมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 15-20 โดยในเดือน ต.ค. - มี.ค.ที่ผ่านมาดีกว่าประมาณการณ์ไว้ ซึ่งแนวโน้มในช่วง 6 เดือนหลังก็คาดว่าจะดีขึ้นอีกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะท่าอากาศยานเชียงใหม่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 6 ล้านคน จากเดิม 5 ล้านคน ซึ่งภาพรวมของ 6 ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40 เฉลี่ยรวมทั้ง 2 ท่าอาศยานหลักร้อยละ 19.2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 และท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.1


กลับขึ้นด้านบน