ซาอุดิอาระเบียตั้งมกุฎราชกุมารองค์ใหม่

ซาอุดิอาระเบียตั้งมกุฎราชกุมารองค์ใหม่

ซาอุดิอาระเบียตั้งมกุฎราชกุมารองค์ใหม่

รูปข่าว : ซาอุดิอาระเบียตั้งมกุฎราชกุมารองค์ใหม่

ซาอุดิอาระเบียตั้งมกุฎราชกุมารองค์ใหม่ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งซาอุดิอาระเบียรับสั่งปลดพระอนุชาต่างมารดาออกจากตำแหน่งมกุฎราชกุมารและแต่งตั้งพระราชนัดดาขึ้นดำรงตำแหน่งแทน พร้อมทั้งสั่งปรับคณะรัฐมนตรีตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่ง

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบิน อับดุล อาซิซ พระประมุขแห่งซาอุดิอาระเบีย มีรับสั่งปลดเจ้าชายมูคริน บิน อับดุล อาซิซ อัล ซาอุด พระอนุชาต่างมารดาออกจากตำแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย ขณะเดียวกันได้ทรงแต่งตั้งเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน นาเยฟ พระราชนัดดาซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นรับตำแหน่งมกุฎราชกุมาร รวมทั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแทน การปลดเจ้าชายมูครินในครั้งนี้นับเป็นการปลดเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงองค์สุดท้ายจากรัชสมัยการปกครองของกษัตริย์อับดุลเลาะห์ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน พระราชบุตร ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมาร ลำดับที่ 2 ในราชวงศ์ รวมทั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 แทน ซึ่งทั้ง 2 พระองค์จะยังคงดำรงตำแหน่งเดิมในคณะรัฐมนตรีต่อไปและยังมีรับสั่งปลดเจ้าชายซาอุด อัล-ไฟซัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งมานานกว่า 40 ปี เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพตามคำร้องขอ และได้แต่งตั้งนายอาเดล อัล-จูเบียร์ เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำสหรัฐอเมริกาขึ้นรับตำแหน่งแทน


กลับขึ้นด้านบน