หอการค้าฯ ยื่นปกขาวเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

หอการค้าฯ ยื่นปกขาวเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

หอการค้าฯ ยื่นปกขาวเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

รูปข่าว : หอการค้าฯ ยื่นปกขาวเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

หอการค้าฯ ยื่นปกขาวเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

นายกรัฐมนตรีระบุหากรอดพ้นจากคดียุบพรรคไปได้ จากนี้จะร่วมรับฟังปัญหาจากภาคเอกชน ขณะที่สภาหอการค้าไทยยื่นสมุดปกขาวให้นายกรัฐมนตรีในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อเสนอทางออกแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น
การสัมมนาสภาหอการค้าไทย เปิดเผยข้อมูลคะแนนชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียปี 2553 ที่หอการค้าไทยทำ พบว่า ไทยมีคะแนนแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นเพียง 3.5 จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนสิงคโปร์ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 คือ 9.3 คะแนน รองมาคือฮ่องกง 8.2 คะแนน และญี่ปุ่น 7.7 คะแนน

สำหรับดรรชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประจำปี 2553 ประเทศไทยอยู่อันดับ 78 จากทั้งหมด 182 ประเทศ และอยู่อันดับ 9 ในภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ ที่สัมมนาหอการค้าไทยยังได้สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ พบว่าร้อยละ 92.7 เห็นด้วยที่ต้องรีบแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

และภายหลังจากเอกชนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ในวันนี้ (28 พ.ย.) จะมีการยื่นหนังสือปกขาวเสนอแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่มาร่วมงานด้วย โดยเนื้อหาในสมุดปกขาวได้พูดถึงการวางแนวทางร่วมกันในหลายเรื่อง เช่น เสนอตั้งหน่วยงานอิสระที่มีอำนาจเต็มในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้วยการสร้างค่านิยมที่ซื่อสัตย์สุจริต และเสนอให้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของรัฐให้ชัดเจน รวดเร็ว และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ "บทบาทภาคเอกชนในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมไทย" ว่า เวทีนี้เป็นเวทีสำคัญของภาคเศรษฐกิจในการแก้ปัญหาประเทศ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทำให้รัฐบาลไม่ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอ แต่จากนี้หากรอดจากคดียุบพรรคไปได้ ก็จะเดินหน้าร่วมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนต่อเนื่อง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน