เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม

รูปข่าว : เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม

ประเด็นความไม่เข้าใจในเพศสภาพ การไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมรวมถึงยังคงถูกมองในแง่ลบ และนำเสนอผ่านสื่อในภาพของความตลกขบขัน เป็นประเด็นที่กลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางเพศนำเสนอผ่านกิจกรรมเนื่องในวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ 29 พ.ย.นี้

ร่มสีรุ้ง ถูกใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ของกลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเพื่อแสดงพลังเนื่องในวันสิทธิความหลากหลายทางเพศซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปีเข้าปีที่ 3 แล้วที่คนกลุ่มนี้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสียงถึงสิทธิที่ควรพึงมี พึงได้ และพื้นที่ยืนอย่างเท่าเทียมในสังคม

แม้ปัจจุบันการยอมรับและให้พื้นที่กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะมีมากขึ้นแต่ก็ยังเห็นว่าทัศนคติของคนส่วนใหญ่ยังมองการแสดงออกของคนกลุ่มนี้เป็นไปในแง่ลบ จำกัดสิทธิ และเลือกปฏิบัติทั้งด้านการศึกษา การเมือง และการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยความหลากหลายและอัตลักษณ์ทางเพศ นอกจากนี้การนำเสนอผ่านสื่อยังคงถูกทำให้เป็นประเด็นขบขัน และไม่ยอมรับในเพศสภาพของคนกลุ่มนี้อย่างเข้าใจ

เป็นอีกปีที่กลุ่มคนที่มีความหลายทางเพศเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมในการดำเนินชีวิต และการรองรับทางกฎหมาย โดยหวังว่าจะเป็นช่องทางให้คนทั่วไปมาร่วมเรียนรู้และเข้าใจในเพศสภาพของคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน