อัยการแถลงขอศาลรธน. ยุบพรรคประชาธิปัตย์

อัยการแถลงขอศาลรธน. ยุบพรรคประชาธิปัตย์

อัยการแถลงขอศาลรธน. ยุบพรรคประชาธิปัตย์

รูปข่าว : อัยการแถลงขอศาลรธน. ยุบพรรคประชาธิปัตย์

อัยการแถลงขอศาลรธน. ยุบพรรคประชาธิปัตย์

อัยการ แถลงปิดคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ขอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรค 5 ปี ห้ามจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

นายกิตตินันท์ ธัชประมุข อัยการคดีพิเศษ ฝ่ายสำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงปิดคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน 29 ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์ ยืนยันอัยการผู้ร้องได้ดำเนินการตามหน้าที่โดยละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามข้อเท้จจริงและข้อกฎหมาย ไม่มีอคติ ไม่ถูกกดดันหรือไม่ได้ทำด้วยความหวาดกลัวภายใต้อิทธิพลจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ซึ่งมีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้แสดงหลักฐานอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ได้ชี้แจงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทั้ง 5 ประเด็น และการสอบสวนยังชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และมีการดำเนินการอย่างมีหลักฐานชัดเจนว่าพรรคผู้ถูกร้องทำผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เนื่องจากมีการดำเนินการไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ ขณะที่กฎหมายกำหนดว่าการใช้เงินต้องเป็นไปตามปีปฏิทิน แต่มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จในภายหลังที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ดังนั้น จึงมีความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคที่ถูกร้อง และมีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องให้ยุบพรรค ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแก่กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปีแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน