5 แนวทางวินิจฉัย คดียุบพรรคปชป.

5 แนวทางวินิจฉัย คดียุบพรรคปชป.

5 แนวทางวินิจฉัย คดียุบพรรคปชป.

รูปข่าว : 5 แนวทางวินิจฉัย คดียุบพรรคปชป.

5 แนวทางวินิจฉัย คดียุบพรรคปชป.

ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแนวทางวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ 5 ประเด็น อาทิ รายการใช้จ่ายเงินกองทุนของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดต้องยุบพรรค ต้องใช้กฎหมายฉบับใด

ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดแนวทางในการวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีการใช้เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 29 ล้านบาท ผิดวัตถุประสงค์ 5 ประเด็น
1. ตรวจสอบกระบวนการยื่นคำร้องว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
2.ตรวจสอบว่า การกระทำของ พรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองปี 2541 หรือ 2550
3.ตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินกองทุนของพรรคประชาธิปัตย์ ในปี 2548 เป็นไปตามที่ กกต.อนมัติหรือไม่
4.รายการใช้จ่ายเงินกองทุนของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
5. หากพบว่ามีความผิดต้องยุบพรรค ต้องใช้กฎหมายฉบับใดบังคับ
ส่วนจำนวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ มีตุลาการร่วมพิจารณา 6 คน จาก 9 คน เนื่องจากนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ขอถอนตัวกรณีเป็นคู่ความยื่นฟ้องหมิ่นประมาทพรรคเพื่อไทย, นายเฉลิมพล เอกอุรุ ขอถอนตัวกรณีมีนามสกุลเหมือนกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และนายจรูญ อินทจาร ขอถอนตัวเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากยื่นฟ้องกรณีคลิปของศาลรัฐธรรมนูญแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน