เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเรียกร้องรัฐแก้ไข ดำเนินคดีชาวบ้านบุกรุกที่ดิน

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเรียกร้องรัฐแก้ไข ดำเนินคดีชาวบ้านบุกรุกที่ดิน

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเรียกร้องรัฐแก้ไข ดำเนินคดีชาวบ้านบุกรุกที่ดิน

รูปข่าว : เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเรียกร้องรัฐแก้ไข ดำเนินคดีชาวบ้านบุกรุกที่ดิน

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเรียกร้องรัฐแก้ไข ดำเนินคดีชาวบ้านบุกรุกที่ดิน

ตัวแทนชาวบ้านจากภาคต่างๆและเครือข่ายปฏิรูปที่ดินร่วมประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ที่ชาวบ้านถูกดำเนินคดีกรณีการบุกรุกที่ดิน ก่อนเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างและเหมืองแร่ โดยหวังว่าจะได้รับการแก้ปัญหาโดยเร็ว

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินและตัวแทนภาคประชาชนจากภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายสลัม 4 ภาคเดินทางมาประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ของชาวบ้านที่ถูกฟ้องศาลกรณีบุกรุกที่ดิน รวมถึงรวบรวมข้อเสนอ ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง และเหมืองแร่

นายสุแก้ว ฟูงฟู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เห็นว่า ภาครัฐควรเร่งพิจารณางบประมาณสำหรับโครงการโฉนดชุมชนในพื้นที่นำร่อง 30 พื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงความชัดเจนในการประกาศที่ดินสาธารณะประโยชน์

ปัจจุบันมีชาวบ้านถูกดำเนินคดีจากการบุกรุกที่ดินกว่า 300 คดี และถูกจำคุกแล้ว 23 คน นายประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินบอกว่า การดำเนินคดีอาญากับชาวบ้านกรณีบุกรุกที่ดินยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ขณะที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างและเหมืองแร่ขณะนี้ยังคงประชุมอยู่ และน่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องขั้นตอนการดำเนินการที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของชาวบ้าน ส่วนการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักนายกรัฐมนตรี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน