เครือข่ายภาคประชาชนจัดมหกรรมโลกเย็นต้องเป็นธรรม

เครือข่ายภาคประชาชนจัดมหกรรมโลกเย็นต้องเป็นธรรม

เครือข่ายภาคประชาชนจัดมหกรรมโลกเย็นต้องเป็นธรรม

รูปข่าว : เครือข่ายภาคประชาชนจัดมหกรรมโลกเย็นต้องเป็นธรรม

เครือข่ายภาคประชาชนจัดมหกรรมโลกเย็นต้องเป็นธรรม


วันนี้เป็นวันแรกที่คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดมหกรรมโลกเย็นต้องเป็นธรรม ซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครั้งที่ 16 ของสหประชาชาติ หรือ คอป 16 (cop16) ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวในวงเสวนางานมหกรรมโลกเย็นว่า กระบวนการพัฒนาประเทศ และอุตสาหกรรมผลิตสินค้าราคาถูกในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง เพราะว่าไม่ได้คิดต้นทุนสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ ดิน และน้ำ เข้าไปในราคาสินค้าด้วย

แม้จะมีการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของสหประชาชาติอยู่ในขณะนี้ แต่ประเทศต่างๆ ก็ยังมุ่งเจรจาแต่เรื่องผลประโยชน์และผลตอบแทนจากการค้าขายคาร์บอน แต่ไม่ได้มุ่งที่เจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเลย แม้ว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจนมากขึ้น

วันพรุ่งนี้ งานมหกรรมโลกเย็นต้องเป็นธรรม จะมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอทางเลือกจากชุมชนต่างๆ ที่จะเสนอให้รัฐบาล เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน