กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน C-130 พร้อมเครื่องยังชีพไปเนปาล

กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน C-130 พร้อมเครื่องยังชีพไปเนปาล

กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน C-130 พร้อมเครื่องยังชีพไปเนปาล

รูปข่าว : กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน C-130 พร้อมเครื่องยังชีพไปเนปาล

กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน C-130 พร้อมเครื่องยังชีพไปเนปาล กองทัพอากาศจัดส่งเครื่องยังชีพที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและอุปกรณ์การช่วยชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล พร้อมเตรียมประสานสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ กรณีมีคนไทยประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

เครื่องบินลำเลียง C-130 จำนวน 2 ลำที่บรรทุกสิ่งของพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นเครื่องยังชีพที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและอุปกรณ์การช่วยชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

สำหรับเครื่องบิน C-130 จำนวน 2 ลำนี้ คาดว่าจะบินไปถึงสนามบินกาฐมาณฑุในวันนี้ (30 เม.ย.2558) เวลาประมาณ 07.00 น.และเวลาประมาณ 07.30 น.และในเที่ยวบินขากลับ หากมีคนไทยประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย กองทัพอากาศก็พร้อมรับคนไทยกลับมาด้วย


กลับขึ้นด้านบน