เสวนาทางออกปัญหาท้องแล้วทำแท้ง

เสวนาทางออกปัญหาท้องแล้วทำแท้ง

เสวนาทางออกปัญหาท้องแล้วทำแท้ง

รูปข่าว : เสวนาทางออกปัญหาท้องแล้วทำแท้ง

เสวนาทางออกปัญหาท้องแล้วทำแท้ง

กรมอนามัย ระบุ ปัจจุบันมีทารกกว่า 2 แสนคนต่อปีเสียชีวิตจากการทำแท้ง ขณะที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดเสวนาหาทางออกปัญหาท้องแล้วทำแท้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีนโยบายสาธารณะหาทางออกปัญหาท้องแล้วทำแท้ง โดยมีผู้แทนจากรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรพัฒนาเอกชน มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางออก

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ที่ต้นเหตุ และจะมีการร่วมกันหาทางแก้ปัญหาอีกครั้งในการประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลางเดือนธันวาคม ข้อเสนอสำคัญที่จะนำมาพิจารณา คือ ให้คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่น แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธ์และการป้องกันการท้องไม่พร้อมให้เป็นแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนในปี พ.ศ.2554 ต้องกระตุ้นให้หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อมในท้องถิ่น ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งจัดระบบรองรับนักเรียน นักศึกษาท้องไม่พร้อม พัฒนาทัศนคติและความสามารถครูในการสอนเพศศึกษา และต้องจัดหลักสูตรทางเลือกให้กับเยาวชนที่ตั้งครรภ์สามารถเรียนต่อจนจบได้

ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะต้องให้ความรู้เรื่องการป้องกันกับวัยรุ่นทั้งชายหญิง และต้องทำให้วัยรุ่นชายมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะผู้หญิงต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวเมื่อเกิดปัญหา ส่วนการแก้ไขกฎหมายทำแท้ง จะยังไม่มีการพิจารณาในขณะนี้
ขณะที่นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ บอกว่า ปัจจุบันวัยรุ่นไทยเริ่มมีเพศสัมพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 15-16 ปี และร้อยละ 50 ไม่สวมถุงยางอนามัย ทำให้เกิดปัญหาท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่นอายุน้อยที่สุดที่พบคือ อายุ 9 ปี การทำแท้งเถื่อนทั่วประเทศวันละ 1,000 คน หรือ ร้อยละ 28.5 ของวัยรุ่นที่ไปทำแท้งเถื่อนถูกส่งตัวไปรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ และมากกว่าร้อยละ 25 ของวัยรุ่นกลุ่มนี้กลับมาตั้งครรภ์ซ้ำภายในเวลา 2 ปี จึงต้องมีการจัดสุขภาวะทางเพศทั้งระบบ และต้องผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ ประกาศใช้ออกมาโดยเร็วที่สุด จึงจะแก้ปัญหาวัยรุ่นทำแท้งได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน