เครือข่ายภาคประชาชนค้านร่างแผนแม่บทโลกร้อน

เครือข่ายภาคประชาชนค้านร่างแผนแม่บทโลกร้อน

เครือข่ายภาคประชาชนค้านร่างแผนแม่บทโลกร้อน

รูปข่าว : เครือข่ายภาคประชาชนค้านร่างแผนแม่บทโลกร้อน

เครือข่ายภาคประชาชนค้านร่างแผนแม่บทโลกร้อน


เครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลยกร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติขึ้นใหม่ เพราะเห็นว่าในร่างฉบับเดิม ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ผลักภาระไปให้กับเกษตรกรเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันจัดงาน "ความจริงเรื่องโลกร้อน" โดยอ่านแถลงการณ์คัดค้านร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติปี 2553 - 2562 ของรัฐบาล เพราะเห็นว่ามีเนื้อหาไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้ภาคอุตสาหกรรม และพลังงาน ซึ่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ขณะที่กลุ่มเกษตรกรกลับถูกดำเนินคดีในข้อหาทำให้โลกร้อนจากการตัดต้นไม้ ไปแล้วหลายราย

นอกจากนี้ เครือข่ายภาคประชาชนยังเห็นว่าแนวทางการพัฒนาของรัฐในปัจจุบัน ที่คำนึงถึงแต่การเติบโตของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีอัตราเร่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศจีน

ขณะเดียวกัน ยังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยกลุ่มคนจนได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะมีขีดความสามารถในการตั้งรับ และปรับตัวน้อยกว่า และยังขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดแผนในการยกร่างฉบับใหม่ด้วย ซึ่งวันพรุ่งนี้จะเดินขบวนไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน