1 ธันวาคมวันเอดส์โลก-ชายรักชายเสี่ยงมากสุด

1 ธันวาคมวันเอดส์โลก-ชายรักชายเสี่ยงมากสุด

1 ธันวาคมวันเอดส์โลก-ชายรักชายเสี่ยงมากสุด

รูปข่าว : 1 ธันวาคมวันเอดส์โลก-ชายรักชายเสี่ยงมากสุด

1 ธันวาคมวันเอดส์โลก-ชายรักชายเสี่ยงมากสุด

1 ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และให้โอกาสกับผู้ติดเชื้อได้อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 1 ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และให้โอกาสกับผู้ติดเชื้อได้อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ สำหรับวันเอดส์โลกในปีนี้องค์การอนามัยโลก กำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก ไว้ว่า "Stop AIDS. Keep The Promise." หรือ "เอดส์หยุดได้..ร่วมใจรักษาสัญญา" โดยกรอบรณรงค์ ของปีนี้จะเกี่ยวข้องกับสิทธิทางเพศ ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านการป้องกันเอดส์ตามหลักสิทธิมนุษย์อย่างเท่าเทียม
ส่วน"The Power To Be Strong" หรือในชื่อภาษาไทยว่า "ด้วยแรงแห่งใจ" เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ก้าวออกจากความกลัวเพื่อรับการตรวจอย่างถูกต้อง แต่งและขับร้องโดย นายนิโคลัส สโนว์ นักเขียน นักร้อง และนักแสดงชาวอเมริกัน ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ค้นพบว่าตัวเองต้องติดเชื้อทั้งๆ ที่มีความรู้เรื่องเอดส์เป็นอย่างดี ซึ่งการแต่งเพลงเพื่อร่วมรณรงค์ครั้งนี้จึงเป็นความต้องการที่จะให้ทุกคนหันมาสนใจและตระหนักถึงปัญหาเอดส์ให้มากขึ้น ซึ่งเพลงนี้จะถูกเผยแพร่เพื่อการณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทย

สำหรับสถิติของผู้ติดเชื้อทั่วโลกมีทั้งหมด 60 ล้านคน ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ รวมประมาณ 1,160,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละประมาณ 10,853 คน ซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดขณะนี้คือ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน ร้อยละ 33 รองลงมาคือกลุ่มแม่บ้านที่ติดเชื้อจากสามี หรือคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์กันเป็นประจำ คิดเป็นร้อยละ 28


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน