แต่งตั้งกรรมการนโยบายสสท.แทนตำแหน่งที่ว่าง

แต่งตั้งกรรมการนโยบายสสท.แทนตำแหน่งที่ว่าง

แต่งตั้งกรรมการนโยบายสสท.แทนตำแหน่งที่ว่าง

รูปข่าว : แต่งตั้งกรรมการนโยบายสสท.แทนตำแหน่งที่ว่าง

แต่งตั้งกรรมการนโยบายสสท.แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันนี้ได้มีการประกาศแต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 4 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในพระราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 4 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในพระราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 บัญญัติไว้ว่าในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนด 2 ปี ให้กรรมการนโยบายออกจากตำแหน่ง 4 คน โดยวิธีการจับสลากและได้มีการจัดสรรหาคณะกรรมการนโยบายใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยวันนี้มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คือรศ.มาลี บุญศิริพันธ์ , นายสมชัย สุวรรณบรรณ , นายศิริชัย สาครรัตนกุล และผศ.จุมพล พูลภันรชีวิน และวันพรุ่งนี้ (1ธ.ค.)จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน