รองอัยการสูงสุดยันคดีเงินบริจาค 258 ล้านบาทปฏิบัติตามขั้นตอน

รองอัยการสูงสุดยันคดีเงินบริจาค 258 ล้านบาทปฏิบัติตามขั้นตอน

รองอัยการสูงสุดยันคดีเงินบริจาค 258 ล้านบาทปฏิบัติตามขั้นตอน

รูปข่าว : รองอัยการสูงสุดยันคดีเงินบริจาค 258 ล้านบาทปฏิบัติตามขั้นตอน

รองอัยการสูงสุดยันคดีเงินบริจาค 258 ล้านบาทปฏิบัติตามขั้นตอน

รองอัยการสูงสุดเชื่อว่าเงื่อนเวลาการยื่นร้องที่ทำให้ศาลยกคำร้องในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณี 29 ล้าน จะไม่ได้เป็นมาตรฐานทางคดีการยื่นคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีเงินบริจาค 258 ล้านบาท เพราะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล รองอัยการสูงสุด ในฐานะ 1ในคณะทำงานในการพิจารณาสำนวนคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีการรับเงินบริจาคจากบริษัททีพีไอโพลีน จำกัด จำนวน 258 ล้านบาท เปิดเผยว่าการยกคำร้องในคดียุบพรรค 29 ล้านบาท ก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไม่น่าจะเข้าข่ายการพิจารณาเดียวกันเพราะในคดี 258 ล้านบาท อัยการได้ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ ตั้งคณะทำงานสรุปความเห็นยื่นฟ้องในระยะเวลา 30 วันตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับความเห็นของ นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่เห็นว่าในคดีนี้อัยการสูงสุดเป็นผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า กกต.ต้องยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาภายใน 30 วัน หลังจากนั้นอัยการสูงสุดก็ตั้งคณะทำงานร่วมกับ กกต. เพื่อพิจารณาอีกครั้งภายใน 30 วัน ก่อนจะยื่นคำร้อง ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างอยู่ในกรอบเวลาตามกฎหมาย
ขณะที่นายบัณฑิต ศิริพันธ์ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการยื่นจำหน่ายคดียุบพรรค กรณีเงินบริจาค 258 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานด้านกฎหมาย ซึ่งยังมีความเห็นที่แตกต่าง เนื่องจากการยื่นจำหน่ายคดีต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ เพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเฉพาะ ไม่สามารถนำคดีมาเทียบเคียงกันเหมือนในคดีอาญา
ส่วนขั้นตอนทางคดีนับจากนี้ หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาไปแล้ว เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และยังไม่มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม เว้นแต่จะมีการศึกษาว่าคำวินิจฉัยจากการณีเงิน 29 ล้านบาท มีคุณต่อคดีก็จะยื่นข้อมูลหรือข้อกฎหมายเพิ่มเติม ส่วนขั้นตอนต่อไปจะต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญนัดผู้ร้องคืออัยการสูงสุด และผู้ถูกร้องคือพรรคประชาธิปัตย์ สอบถามประเด็นทางคดีและข้อกฎหมาย และจะนัดยื่นบัญชีพยาน ก่อนจะสืบพยานในชั้นไต่สวนต่อไปแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน