รัฐบาลจัดงาน“แผ่นดินของเรา”เฉลิมพระเกียรติฯ ตามหาศิลปินพื้นบ้าน

รัฐบาลจัดงาน“แผ่นดินของเรา”เฉลิมพระเกียรติฯ ตามหาศิลปินพื้นบ้าน

รัฐบาลจัดงาน“แผ่นดินของเรา”เฉลิมพระเกียรติฯ ตามหาศิลปินพื้นบ้าน

รูปข่าว : รัฐบาลจัดงาน“แผ่นดินของเรา”เฉลิมพระเกียรติฯ ตามหาศิลปินพื้นบ้าน

รัฐบาลจัดงาน“แผ่นดินของเรา”เฉลิมพระเกียรติฯ ตามหาศิลปินพื้นบ้าน

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้ชื่องานว่า “แผ่นดินของเรา” ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม ขณะเดียวกันได้เปิดตัวกิจกรรม“ตามหาศิลปินพื้นบ้าน ในแผ่นดินของเรา”ตามหาบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อหน้าพระพักตร์ โดยจะเชิญบุคคลเหล่านั้นเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบอกเล่าความรู้สึกและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดงาน งานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ว่า ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แผ่นดินของเรา” ซึ่งมีที่มาจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา”อันเป็นเพลงลำดับที่ 34 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงประพันธ์ทำนอง และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์คำร้องในพ.ศ. 2516 เปรียบประเทศไทยเป็นแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกคน อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของปวงชนชาวไทย และสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความงดงาม อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ความสงบสุข สันติภาพ ความสมานฉันท์และความปรองดองของคนในชาติ

โดยกิจกรรม “ตามหาศิลปินพื้นบ้าน ในแผ่นดินของเรา” เพื่อตามหาศิลปินพื้นบ้านในภาพที่ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อหน้าพระพักตร์ ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งเชิญชวนสื่อมวลชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันตามหาศิลปินพื้นบ้านในภาพ จำนวน 9 ภาพ โดยจะมีการแจ้งข่าวและจัดส่งภาพไปยังศูนย์ราชการทั่วประเทศ จากนั้นจะช่วยกันตามหาศิลปินในภาพ โดยกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งผลการติดตาม และทีมงานกระทรวงมหาดไทยจะนำบุคคลในภาพที่พบหรือญาติ มาร่วมกิจกรรมบนเวทีในงาน “แผ่นดินของเรา” ในวันที่ 9 ธ.ค. เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ในแต่ละวันไม่เพียงแต่เน้นให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมงานเท่านั้น แต่ยังเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการลงนามถวายพระพร รวมถึงครั้งแรกที่ประชาชนทุกคนจะได้ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีแต่ข้าราชการเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ถวายพานพุ่มดอกไม้ได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน