เครือข่ายภาคประชาชนประท้วงแผนแม่บทโลกร้อน

เครือข่ายภาคประชาชนประท้วงแผนแม่บทโลกร้อน

เครือข่ายภาคประชาชนประท้วงแผนแม่บทโลกร้อน

รูปข่าว : เครือข่ายภาคประชาชนประท้วงแผนแม่บทโลกร้อน

เครือข่ายภาคประชาชนประท้วงแผนแม่บทโลกร้อน

เครือข่ายภาคประชาชนเดินขบวนรณรงค์ให้คนกรุงเทพฯตระหนักถึงการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกฯเพื่อทวงถามการจัดทำร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่เครือข่ายภาคประชาชนจากทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกันเดินขบวนไปตามท้องถนนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และร่วมกันลงมือหาทางแก้ไข เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยขบวนเดินทางไปสิ้นสุดที่ทำเนียบรัฐบาลและขอพบนายกรัฐมนตรี เพื่อทวงถามการจัดทำร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ที่ภาคประชาชนยื่นหนังสือคัดค้านเมื่อเดือนก่อน เนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมและพลังงาน ให้ไม่ต้องรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอกจากนี้เครือข่ายยังเรียกร้องให้การจัดทำร่างแผนแม่บทโลกร้อนฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสร่วมกำหนดทิศทาง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครือข่ายยังยืนยันว่าจะมีการชุมนุม และเคลื่อนไหวต่อไป จนกว่ารัฐบาลจะยอมรับข้อเสนอ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน