กมธ.กำหนดพิจารณาม.190 ก่อน

กมธ.กำหนดพิจารณาม.190 ก่อน

กมธ.กำหนดพิจารณาม.190 ก่อน

รูปข่าว : กมธ.กำหนดพิจารณาม.190 ก่อน

กมธ.กำหนดพิจารณาม.190 ก่อน

คณะกรรมาธิการวิสามัญแปรญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2550 หยิบยกประเด็นการแก้ไขมาตรา 190 มาพิจารณาก่อนประเด็นที่มาส.ส. โดยย้ำถึงความสนใจของประชาชนและความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาไทยและกัมพูชา

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญแปรญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ทั้งร่างแก้ไขมาตรา 190 ว่าด้วยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และร่างแก้ไขมาตรา 93 ถึง 98 ว่าด้วยเรื่องที่มาของส.ส. ที่ประชุมมีมติให้ นายเทอดพงษ์ ชัยนันท์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน โดยมีรองประธานกรรมาธิการ 5 คน อาทิ นายวิทยา แก้วภารดรัย ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา ส่วนนายอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเลขานุการ และให้ศ.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ และรศ.วุฒิสาร ตันไชย เป็นที่ปรึกษา

ขณะที่ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่างแก้ไขที่ละฉบับ โดยหยิบยกการแก้ไขมาตรา 190 ขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยจะให้ ส.ส.และส.ว.แปรญัตติให้เสร็จในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ และกำหนดให้ ศาสตราจารย์สมบัติ และรองศาสตราจารย์วุฒิสาร มาชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขทั้งมาตรา 190 และที่มาส.ส.ในวันที่ 14 ธันวาคม ด้านนายเทอดพงษ์ชี้แจงกรณีการหยิบยกร่างแก้ไขมาตรา 190 ขึ้นมาพิจารณาก่อนว่า เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจมา เพราะเกี่ยวข้องการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อรับรองบันทึกข้อตกลงคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนไทยกัมพูชา หรือ เจบีซี แต่ปฏิเสธว่าเป็นผลจากการเคลื่อนไหวกดดันของกลุ่มพันธมิตรฯ โดยย้ำที่จะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และเปิดให้สื่อมวลชนตรวจสอบการประชุมพิจารณาทุกครั้ง เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นการยื้อเวลาการพิจารณาแต่อย่างใด
สำหรับการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ที่รัฐบาลเสนอให้รัฐสภาพิจารณานั้น มีการลงมติให้ความเห็นชอบในขั้นรับหลักการหรือวาระแรก ไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยร่างกฎหมายที่เสนอแก้มาตรา 190 รัฐสภา มีมติ 354 ต่อ 19 เสียง ส่วนร่างกฎหมายที่เสนอแก้ที่มาของส.ส. รัฐสภา มีมติ 330 ต่อ 156 เสียง และกำหนดให้คณะกรรมาธิการฯพิจารณารายละเอียด 15 วันแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน