พณ.เตรียมรับซื้อผลปาล์มสดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท

พณ.เตรียมรับซื้อผลปาล์มสดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท

พณ.เตรียมรับซื้อผลปาล์มสดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท

รูปข่าว : พณ.เตรียมรับซื้อผลปาล์มสดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท

พณ.เตรียมรับซื้อผลปาล์มสดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท กระทรวงพาณิชย์เตรียมรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกร ราคาไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาทในเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

ในเดือนพฤษภาคม 2558 กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะมีผลปาล์มสดออกสู่ตลาด 1,000,000 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 100,000 ตัน ทำให้คณะคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้กำหนดแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยเข้ารับซื้อผลปาล์มสดราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 4 บาท เทียบกับต้นทุนเพาะปลูกซึ่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 3 บาท 38 สตางค์

ทั้งนี้อาจให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เข้าซื้อน้ำมันปาล์มส่วนเกินเพื่อรอจำหน่ายในช่วงผลผลิตขาดแคลน รวมถึงขอให้โรงกลั่นเพิ่มการรับซื้อ นอกจากนี้จะผลักดันเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มสำหรับผลิตไบโอดีเซลและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพลังงานออกมาตรการระยะสั้นเพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด โดยเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 7


กลับขึ้นด้านบน