ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาข้าวปีหน้าแพง

ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาข้าวปีหน้าแพง

ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาข้าวปีหน้าแพง

รูปข่าว : ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาข้าวปีหน้าแพง

ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาข้าวปีหน้าแพง

อธิบดีกรมการข้าว ชี้ปัจจัยของภัยธรรมชาติและปัญหาการส่งออกของบางประเทศ จะทำให้ราคาข้าวในปีหน้าปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน เกษตรกรควรเก็บรักษาพันธุ์ข้าวบางส่วนไว้เป็นของตัวเอง
นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม พบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาน้ำฝน ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้เพียงครั้งเดียว รัฐจึงต้องเข้าไปส่งเสริมด้านอาชีพ ขณะที่ พื้นที่อื่นซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ ผลผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมระบุ คาดว่าราคาข้าวจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยของภัยธรรมชาติและปัญหาการส่งออกของประเทศอื่นๆ อย่างอินเดีย

แม้การเปิดเสรีการค้าอาเซียนมีหลักเกณฑ์ห้ามนำเข้าข้าวเปลือก แต่การลักลอบนำเข้าในรูปแบบต่างๆ ยังคงเกิดขึ้น โดยผ่านชายแดนไทย-กัมพูชาและบางส่วนจากชายแดนไทย-พม่า ส่วนการพัฒนาพันธุ์ข้าว ยังงเป็นภาระกิจที่สำคัญ แต่ไม่สามารถพัฒนาได้ทุกสายพันธุ์


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน