น้ำท่วมพัทลุงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน

น้ำท่วมพัทลุงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน

น้ำท่วมพัทลุงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน

รูปข่าว : น้ำท่วมพัทลุงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน

น้ำท่วมพัทลุงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน

เกิดดินยุบตัวในต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ขณะพื้นที่ราบลุ่มริมชายฝั่งทะเล กำลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน หลังระดับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ที่ราบลุ่มระดับน้ำในตำบลพญาขันธ์ , ตำบลชัยบุรี , ตำบลควนมะพร้าว , ตำบลลำปำ อำเภอเมือง และตำบลพนางตุง , ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ยังเพิ่มสูงขึ้น หลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้พื้นที่ราบลุ่มถูกน้ำท่วมขังสูงประมาณ 70 เซนติเมตร โดยเฉพาะน้ำจากเทือกเขาบรรทัดใน 4 อำเภอของจังหวัดพัทลุงได้ไหลลงสู่พื้นที่ราบลุ่มริมชายฝั่งทะเล ทำให้อำเภอปากพยูน , อำเภอบางแก้ว , อำเภอเขาชัยสน , อำเภอเมือง และอำเภอควนขนุน ถูกน้ำท่วมเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 เดือน โดยน้ำท่วมขังในแต่ละครั้งจะใช้เวลานานกว่า 2 เดือนจึงจะลดระดับเป็นปกติ
ล่าสุดมีรายงานว่าจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้เกิดภาวะดินยุบตัวในตำบลลำสินธุ์ , อำเภอศรีนครินทร์ โดยหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ได้จัดชุดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และการเตรียมพร้อมอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน