เสนอลงโทษสื่อรายงานพยากรณ์อากาศผิดพลาด

เสนอลงโทษสื่อรายงานพยากรณ์อากาศผิดพลาด

เสนอลงโทษสื่อรายงานพยากรณ์อากาศผิดพลาด

รูปข่าว : เสนอลงโทษสื่อรายงานพยากรณ์อากาศผิดพลาด

เสนอลงโทษสื่อรายงานพยากรณ์อากาศผิดพลาด

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้หามาตรการลงโทษสื่อที่นำเสนอข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ประชาชนสับสน ขณะที่หลายจังหวัดภาคใต้ต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมอีกครั้งหลังฝนหนักติดต่อกันนานหลายวันตำบลพนางตุง และตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร มีผู้ประสบภัยกว่า 3,000 ครอบครัว เนื่องจากถูกน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมหลังมีฝนตกต่อเนื่องหลายวัน สำหรับพื้นที่อำเภอควนขนุน เป็น 1 ใน 11 อำเภอที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง และเสียงต่อดินถล่ม ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับเฉลี่ยในตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ สูงประมาณ 2 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกว่า 70 ครอบครัว เช่นเดียวกับอำเภอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง อย่างอำเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ และอำเภอชะอวด ก็ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน

ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสน้ำป่าจากเทือกเขาจากสันกาลาคีรี ที่ไหลลงสู่แม่น้ำสุไหงโกลก 1 ใน 3 แม่น้ำสายหลักของจังหวัด ขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้นแต่ยังห่างกับริมตลิ่งกว่า 2 เมตร ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำ ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพราะเกรงว่าน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่หากยังมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนที่จังหวัดสงขลา มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว 3 วัน แต่ยังไม่พบว่ามีสถานการณ์น้ำท่วม เพราะคลองย่อยต่างๆ ยังระบายน้ำได้ดีและมีระดับน้ำไม่สูงมากนัก

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงแจ้งเตือนประชาชนใน 8 จังหวัดทางภาคใต้ คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง และสตูล ให้ระมัดระวังดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา ส่วนการหารือร่วมกันของ 20 หน่วยงานรัฐ เกี่ยวกับแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก มีข้อเสนอจากนายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า ควรหามาตรการลงโทษสำหรับสื่อมวลชนที่นำเสนอการพยากรณ์อากาศไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมอุตุนิยม พร้อมเสนอเป็นตัวกลางประสานไปยังรัฐบาลให้สั่งการไปยังสื่อมวลชน ให้มีความระมัดระวังในการนำเสนอมากขึ้น ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานั้นนายปราโมทย์ เสนอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเผยแพร่ไปยังสื่อ และเป็นผู้ตรวจสอบด้วยว่าสื่อได้นำเสนออย่างถูกต้องหรือไม่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน