หลายหน่วยงานยังเปิดรับบริจาค เงิน- สิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

หลายหน่วยงานยังเปิดรับบริจาค เงิน- สิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

หลายหน่วยงานยังเปิดรับบริจาค เงิน- สิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

รูปข่าว : หลายหน่วยงานยังเปิดรับบริจาค เงิน- สิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

หลายหน่วยงานยังเปิดรับบริจาค เงิน- สิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล หลายหน่วยงานยังคงเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล ขณะที่ชมรมชาวเนปาลในจ.พังงา เตรียมสิ่งของบริจาคนำไปมอบให้กับสถานฑูตเนปาลประจำประเทศไทย

ชมรมชาวเนปาลในอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้จัดเตรียมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของและเงินสด ก่อนจะส่งมอบไปยังสถานฑูตเนปาลประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล นอกจากนั้นชมรมชาวเนปาลอ.ตะกั่วป่า ยังเดินรณรงค์ขอรับบริจาคจากนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ขณะที่นักศึกษาชมรมกู้ภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ออกเดินรับบริจาคภายในตลาดของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาและพ่อค้าประชาชน ก่อนจะนำไปมอบให้กับหน่วยงานรัฐ เช่นเดียวกับ หน่วยงานราชการในจ.ตรัง และจ.สงขลา ร่วมบริจาคเงินก่อนนำไปมอบให้รัฐบาล ทำให้ขณะนี้จำนวนเงินบริจาคเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ส่วนที่ศูนย์ดำรงธรรม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีจำนวนเงินบริจาคแล้วหลายหมื่นบาท เช่นเดียวกับศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละอำเภอเปิดรับบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล


กลับขึ้นด้านบน