คนรุ่นใหม่พม่าสนใจแกะสลักหินอ่อน

คนรุ่นใหม่พม่าสนใจแกะสลักหินอ่อน

คนรุ่นใหม่พม่าสนใจแกะสลักหินอ่อน

รูปข่าว : คนรุ่นใหม่พม่าสนใจแกะสลักหินอ่อน

คนรุ่นใหม่พม่าสนใจแกะสลักหินอ่อน

ความประณีตสวยงามของงานแกะสลักพระพุทธรูปจากหินอ่อนในพม่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ จนกลายเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจและดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมฝึกฝีมือแกะสลักมากขึ้น ชาวบ้านมากกว่าครึ่งหนึ่งที่อาศัยในหมู่บ้านซากะยินในเมืองมันดาเลย์ของพม่าเลี้ยงชีพด้วยการแกะสลักพระพุทธรูปจากหินอ่อนเป็นเวลามากกว่า 100 ปี ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตอย่างมากจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากตลาดต่างประเทศ จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มสนใจงานแกะสลักพระพุทธรูปจากหินอ่อนมากขึ้นเนื่องจากเป็นงานที่สามารถเพิ่มทักษะวิชาชีพแล้วยังสามารถช่วยสร้างรายได้ซึ่งปกติคนงานชายจะมีรายได้จากงานแกะสลักราว 67 บาทต่อวัน ส่วนคนงานหญิงจะมีรายได้ 51 บาทต่อวัน แม้ว่าในช่วงปีแรกของการฝึกงานพวกเขาจะไม่ได้รับค่าจ้างก็ตาม แต่การทำงานในโรงงานแกะสลักถือว่ามั่นคงมากกว่าการทำไร่ทำนาที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ
ขณะที่หมู่บ้านแห่งก็ต้องนำเครื่องทุ่นแรงพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 3 เท่าให้ทันต่อการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย โดยส่งออกไปยังจีน ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น รวมถึงบางประเทศในยุโรปอีกด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน