"พาณิชย์"ไทยมั่นใจหลุดบัญชีคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

"พาณิชย์"ไทยมั่นใจหลุดบัญชีคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

"พาณิชย์"ไทยมั่นใจหลุดบัญชีคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

รูปข่าว : "พาณิชย์"ไทยมั่นใจหลุดบัญชีคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 สหรัฐอเมริกา เตรียมประกาศจัดอันดับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยคืนนี้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจ ไทยหลุดจากบัญชี ประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ หลังไทยสามารถผลักดันกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาผ่านแล้ว

สหรัฐอเมริกาได้ขึ้นบัญชีประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (PWL) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปีนี้ (25558) สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการจัดอันดับดังกล่าวในคืนนี้ (30 เม.ย.2558) ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้จัดรายงานความคืบหน้าสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและส่งให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ไปแล้ว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับประเทศคู่ค้าตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ

แต่มั่นใจว่า การพิจารณาจัดอันดับสถานะของไทยดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เนื่องจากที่ผ่านมาไทยได้ผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ขณะเดียวกัน ไทยยังได้เร่งปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่สีแดง เช่น พื้นที่คลองถม อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์ทางปัญญาและได้ทำการเผาทำลายไปแล้วถึง 1,300 ตัน

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความรวดเร็ว ร่นระยะเวลาจาก 24 เดือนเหลือเพียง 12 เดือน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแสดงให้เห็นว่า ไทยมีความคืบหน้าในการพัฒนาด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับไทยได้


กลับขึ้นด้านบน