"พรเพชร"ชี้ใช้ ม.44 ทำประชามติไม่ได้

"พรเพชร"ชี้ใช้ ม.44 ทำประชามติไม่ได้

"พรเพชร"ชี้ใช้ ม.44 ทำประชามติไม่ได้

รูปข่าว : "พรเพชร"ชี้ใช้ ม.44 ทำประชามติไม่ได้

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดแนวทางไว้แล้ว

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชี้แจงว่า การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถใช้ช่องทางของรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 44 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยอำนาจหัวหน้า คสช. สั่งการดำเนินการได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มีข้อบัญญัติความที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้แล้ว ในมาตรา 46 โดยให้เป็นมติร่วมกันของ คสช. และ ครม.ในการจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายพรเพชร ระบุว่า มาตรา 44 มีเจตนารมณ์เพื่อให้หัวหน้า คสช.ดำเนินการด้านการบริหารประเทศ ขับเคลื่อนแนวนโยบายให้เป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ แต่เป็นอำนาจที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จึงไม่สามารถดำเนินการตามมาตรานี้ ให้มีผลเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

ประธาน สนช. ยังเห็นว่า แม้อำนาจการตัดสินใจทำประชามติจะเป็นของ ครม. และ คสช. แต่การดำเนินการถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมกันพิจาราณา ไม่ใช่การตัดสินใจของพลเอก ประยุทธ์ แต่เพียงผู้เดียว


กลับขึ้นด้านบน