“สุเมธ”มอบเมล็ดพันธ์พระราชทานแก่ผู้ประสบภัย

“สุเมธ”มอบเมล็ดพันธ์พระราชทานแก่ผู้ประสบภัย

“สุเมธ”มอบเมล็ดพันธ์พระราชทานแก่ผู้ประสบภัย

รูปข่าว : “สุเมธ”มอบเมล็ดพันธ์พระราชทานแก่ผู้ประสบภัย

“สุเมธ”มอบเมล็ดพันธ์พระราชทานแก่ผู้ประสบภัย

เลขาฯมูลนิธิชัยพัฒนามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.นครราชสีมา พร้อมระบุพรที่ในหลวงทรงปรารถนาเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา คือให้คนไทยรักกัน ชาวบ้านในตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบภัยท่วม 316 ครอบครัว เข้ารับเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานบริหารมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบ ขณะที่ดร.สุเมธ ระบุวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพรที่พระองค์ทรงปรารถนามากที่สุด คือ พสกนิกรทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างพร้อมสมบูรณ์ รักษาชาติ รักษาแผ่นดินอย่างสงบ สิ่งเหล่านั้นคือความสุขของพระองค์

นอกจากนี้กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ยังระบุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกร ที่ผ่านมาพระองค์ไม่เคยขอพรให้กับตัวพระองค์ แต่กลับขอพรให้กับคนไทยทุกคนรักกัน และรักษาประเทศไทยสืบต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน