ในหลวงเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ พระบรมมหาราชวัง

ในหลวงเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ พระบรมมหาราชวัง

ในหลวงเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ พระบรมมหาราชวัง

รูปข่าว : ในหลวงเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ พระบรมมหาราชวัง

ในหลวงเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ พระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนี้ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้มีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน

ครั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2553

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านไขพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานกระทั่งแตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้น นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ

จากนั้น พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณ

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน มีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่นทั้ง 2 ฟากฝั่งถนน พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยความรู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2553


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน