พบที่ดินกว่า1.5หมื่นไร่ในจ.ลำพูนออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ

พบที่ดินกว่า1.5หมื่นไร่ในจ.ลำพูนออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ

พบที่ดินกว่า1.5หมื่นไร่ในจ.ลำพูนออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ

รูปข่าว : พบที่ดินกว่า1.5หมื่นไร่ในจ.ลำพูนออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ

พบที่ดินกว่า1.5หมื่นไร่ในจ.ลำพูนออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ

หลังการปล่อยตัวชาวบ้านตำบลท่าหลุก จังหวัดลำพูน19 คน ที่ต้องโทษในคดีบุกรุกที่ดินเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมาแต่มีเพียง 18 คนเท่านั้นที่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัว ส่วนอีก 1 คน เสียชีวิตระหว่างการถูกคุมขังปัญหาการบุกรุกที่ดินที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำกิน ถือครองโดยกลุ่มนายทุน และจากการตรวจสอบของทีวีไทย พบว่า มีที่ดินแปลงใหญ่เนื้อที่ 15,000 ไร่ ใน 3 อำเภอของจังหวัดลำพูนที่มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ

การลงพื้นที่ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนของทีมข่าวทีวีไทย พบความผิดปกติเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหลายลักษณะ เช่น จากเอกสารบันทึกการซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินระหว่าง ผู้ถือครองเดิมกับกลุ่มนายทุนรายหนึ่ง ระบุเวลาของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่าทำการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2493 แต่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เดิม กลับระบุว่า เขาเกิดเมื่อปี 2496 นั่นหมายถึงมีการซื้อขายกันก่อนที่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะเกิดถึง 3 ปี

โดยความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์ยังแตกต่างกันออกไปอีกหลายลักษณะจากการสำรวจพบว่า รวมแล้วมีที่ดินใน 3 อำเภอของจังหวัดลำพูนมีเนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ผิดปกติ

หนึ่งในคณะอนุกรรมติดตามแก้ปัญหาการถือครองที่ดิน และ การเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกไปโดยมิชอบ ของจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า การเรียกร้องให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันดำเนินการเมื่อ 6 ปีก่อน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ แม้จะมีหลักฐานหลายอย่างที่ชัดเจน ซึ่งการที่ไม่ดำเนินการอย่างจริงจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านต้องถูกดำเนินดคีบุกรุกที่ดิน

ขณะที่นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองว่า หากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างจริงจัง ก็ต้องเร่งรัดการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาโดยมิชอบ เร่งรัดกฎหมายที่จำกัดการถือครองที่ดินของเอกชน เร่งรัดให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนจนในคดีที่ดิน

นอกจากนี้การปฏิรูปที่ดินอย่างจริงจังไม่เปิดโอกาสให้ภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการเก็งกำไรที่ดิน รวมถึงการทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรของตน ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นักวิชาการเสนอ เพื่อให้ปัญหาที่ดินคลี่คลายลง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน