เล็งชง 3 มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ครม.พิจารณา

เล็งชง 3 มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ครม.พิจารณา

เล็งชง 3 มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ครม.พิจารณา

รูปข่าว : เล็งชง 3 มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ครม.พิจารณา

เล็งชง 3 มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ครม.พิจารณา

ประธานโครงการเร่งรัดปฏิบัติการด่วนเพื่อคนไทย เตรียมเสนอ 3 มาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ขณะที่นักวิชาการด้านแรงงานยืนยันว่า มาตรการให้แรงงานนอกระบบลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและลดสิทธิประโยชน์ร่วมด้วย ไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของผู้ใช้แรงงานได้
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานโครงการเร่งรัดปฏิบัติการด่วนเพื่อคนไทย กล่าวว่า เตรียมเสนอมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้ (7 ธ.ค.) ทั้งการลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยเตรียมเข้าไปควบคุมราคาวัตถุดิบสำหรับเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ราคาเนื้อสัตว์ เช่น หมู ไก่ ลดลง นอกจากนี้ยังเสนอให้ยกเว้นจัดเก็บค่าไฟฟ้าจากประชาชนที่ใช้ไฟไม่ถึง 90 หน่วยตลอดไป ส่วนราคาแก๊สหุงต้ม หรือแอลพีจี ก็จะถูกลงกว่าปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังเตรียมนำแรงงานนอกระบบที่มีกว่า 24 ล้านคน เช่น คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ แม่ค้าหาบเร่ และคนทำงานกลางคืน ให้เข้าระบบประกันสังคม โดยเสนอให้เก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามความสามารถของแต่ละบุคคล แต่สิทธิประโยชน์จะไม่เท่ากัน ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ต้นเดือนม.ค.54

ขณะที่ ศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ข้อเสนอแรงงานนอกระบบไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ เพราะหากจะให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมก็ต้องเกิดความเท่าเทียมด้านสิทธิประโยชน์ที่ต้องเท่ากันกับผู้ประกันตน แต่หลักการร่วมจ่ายอาจแตกต่างกันตามความสามารถในการจ่าย ซึ่งส่วนต่างของการเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคม รัฐบาลจะต้องแบกรับภาระการจ่ายเงินแทน หากมีความจริงใจในการลดความเหลื่อมล้ำของแรงงานทั้งระบบ

ปัจจุบันกฎหมายประกันสังคม มาตรา 40 กำหนดให้แรงงานนอกระบบที่สมัครใจเข้าระบบประกันสังคม ต้องร่วมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งจ่ายคนละ 280 บาทต่อเดือน และได้สิทธิประโยชน์ 3 รายการเท่านั้น ได้แก่ คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ซึ่งน้อยกว่าผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่ได้สิทธิประโยชน์มากถึง 7 รายการ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน