กก.แรงงานฯยันค่าแรงขั้นต่ำ 421 บาทต่อวัน

กก.แรงงานฯยันค่าแรงขั้นต่ำ 421 บาทต่อวัน

กก.แรงงานฯยันค่าแรงขั้นต่ำ 421 บาทต่อวัน

รูปข่าว : กก.แรงงานฯยันค่าแรงขั้นต่ำ 421 บาทต่อวัน

กก.แรงงานฯยันค่าแรงขั้นต่ำ 421 บาทต่อวัน

กลุ่มแรงงานยืนยันอัตราค่าแรงขั้นต่ำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างกลางนัดประชุมเพื่อพิจารณากันในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ว่าจะต้องอยู่ที่ 421 บาทต่อวัน เพราะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ และเป็นธรรมสำหรับผู้ใช้แรงงานมากที่สุด

ในการแถลงข่าว “คัดค้านเลขล็อกค่าจ้างขั้นต่ำ ยืนยันค่าจ้างต้องเป็นธรรม” ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยบอกว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่ปี 2544 มีความเหลื่อมล้ำมาโดยตลอดโดยขณะนี้ค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่ 206 บาทต่อวันในเขตกรุงเทพฯและสมุทรปราการ ส่วนอัตราค่าจ้างต่ำสุดอยู่ที่ 151 บาทต่อวันในจังหวัดพิจิตร และ แพร่ ซึ่งมีความแตกต่างกันถึง 55 บาท/วัน

โดยการปรับค่าจ้างของที่ผ่านมารัฐบาลไม่คำนึงถึงฝีมือแรงงาน ประสบการณ์การทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงาน โดยข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 250 บาทต่อวัน ยังไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงเรื่องค่าครองชีพ และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงานได้ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการค่าจ้างกลางทบทวน และปรับค่าจ้างในอัตราที่เท่ากันทั่วประเทศ โดยตัวเลขที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพที่แท้จริงของคนงานคือ 421 บาทต่อวัน

ผลการสำรวจล่าสุดของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจากกลุ่มผู้หญิงโรงงาน 300 คนพบว่า แรงงานหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ไม่ยอมแต่งงานเพราะมีปัญหาที่ต้องรับผิดชอบครอบครัว ส่วนร้อยละ 50 แต่งงานแต่มีบุตรเพียงคนเดียวเพราะไม่สามารถดูแลสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัวได้ ขณะที่บางครอบครัวประสบปัญหาครอบครัวแตกแยกทำให้ต้องเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวและอีกร้อยละ 30 ตัดสินใจแต่งงานมีลูก 2 คน

คณะกรรมการค่าจ้างกลาง หรือบอร์ดค่าจ้าง จะมีการประชุมกันในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2554 ตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองค่าจ้างเสนอมาก่อนหน้านี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน