ยุทธศาสตร์การทูตไทยในเวทีโลก : วงเสวนา “Thai Foreign Policy Webinar Series ปรับยุทธศาสตร์เพิ่มพลังประเทศไทยในเวทีโลก” เวทีแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เสวนาสามารถวิจารณ์ และเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบายการต่างประเทศของไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนรวมไปถึงประชาคมส่วนรวมในระดับนานาชาติให้ได้มากที่สุด

ยุทธศาสตร์การทูตไทยในเวทีโลกวงเสวนา “Thai Foreign Policy Webinar Series ปรับยุทธศาสตร์เพิ่มพลังประเทศไทยในเวทีโลก” เวทีแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เสวนาสามารถวิจารณ์ และเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบายการต่างประเทศของไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนรวมไปถึงประชาคมส่วนรวมในระดับนานาชาติให้ได้มากที่สุด

รายงานสด

“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

อดีตนายกฯ “อานันท์ ปันยารชุน” และนักการเมืองรุ่นใหม่แนะไทย กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศใหม่ เน้นคุณค่าใหม่ของโลก เช่น ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ใช้จุดแข็งด้านอาหาร สุขภาพและลักษณะทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาและแสดงบทบาทนำในโลก

อ่านต่อ >
“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

เวทีเศรษฐกิจแบบพหุภาคีเป็นทางรอดของไทย ผู้เชี่ยวชาญ-นักการเมืองรุ่นใหม่เสนอให้เร่งปรับกระบวนทัศน์ กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ให้ชัดเจน ชี้ต้องเข้าร่วมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ CPTPP แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศให้โดดเด่น พัฒนาเทคโนโลยีและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ >
ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

วิกฤตเมียนมาท้าทายอาเซียน แนะไทยเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

วิกฤตเมียนมาท้าทายอาเซียน แนะไทยเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

วิกฤตเมียนมาท้าทายอาเซียน แนะไทยเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

วิกฤตการณ์ในเมียนมากระทบผลประโยชน์ และความมั่นคงของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ภาครัฐกระตือรือร้นมากขึ้นในการแสดงบทบาทนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านมนุษยธรรม ติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและสภาบริหารแห่งร

อ่านต่อ >
วิกฤตเมียนมาท้าทายอาเซียน แนะไทยเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

การทูตวัคซีนไม่ได้หมายถึงการใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ สร้างอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น เจ้าหน้าที่-นักการเมืองไทยก็ดำเนินการทางการทูตสาธารณสุขระดับโลก เพื่อแสวงหาวัคซีนให้ประชาชนไทยและพัฒนาอุตสาหกรรม

อ่านต่อ >
ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

ข่าว ยุทธศาสตร์การทูตไทยในเวทีโลก

{thumbnail}
{category}
{publishTime} | {publishTimeText}

{title}

{description}

{url}
“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ
ต่างประเทศ
16:00 | 17 ธันวาคม 2564

“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

อดีตนายกฯ “อานันท์ ปันยารชุน” และนักการเมืองรุ่นใหม่แนะไทย กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศใหม่ เน้นคุณค่าใหม่ของโลก เช่น ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ใช้จุดแข็งด้านอาหาร สุขภาพและลักษณะทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาและแสดงบทบาทนำในโลก

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ
สังคม
10:48 | 15 ธันวาคม 2564

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

เวทีเศรษฐกิจแบบพหุภาคีเป็นทางรอดของไทย ผู้เชี่ยวชาญ-นักการเมืองรุ่นใหม่เสนอให้เร่งปรับกระบวนทัศน์ กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ให้ชัดเจน ชี้ต้องเข้าร่วมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ CPTPP แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศให้โดดเด่น พัฒนาเทคโนโลยีและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย
ต่างประเทศ
09:30 | 10 ธันวาคม 2564

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

การทูตวัคซีนไม่ได้หมายถึงการใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ สร้างอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น เจ้าหน้าที่-นักการเมืองไทยก็ดำเนินการทางการทูตสาธารณสุขระดับโลก เพื่อแสวงหาวัคซีนให้ประชาชนไทยและพัฒนาอุตสาหกรรม

บทบาทการทูตและการต่างประเทศไทยในปัจจุบัน
ต่างประเทศ
10:52 | 9 ธันวาคม 2564

บทบาทการทูตและการต่างประเทศไทยในปัจจุบัน

ไทยขาดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญแนะเร่งปรับตัว แสดงบทบาทนำ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้การทูตและการต่างประเทศของไทย อยู่ในภาวะถดถอย ขาดยุทธศาสตร์ ไม่สามารถนิยามผลประโยชน์แห่งชาติในการดำเนินนโยบายได้อย่างชัดเจน

ไทยพีบีเอสโฟกัส

ไทยพีบีเอสโฟกัส ทั้งหมด >

ยุทธศาสตร์การทูตไทยในเวทีโลก

ไวรัสโคโรนาระบาด

#Saveปากท้อง

Actually คืองี้นะ

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

คำต่อคำ "ธรรมนัส" แจงทุกเรื่องผ่านคลิปสั้น ทิ้งท้ายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์

คำต่อคำ "ธรรมนัส" แจงทุกเรื่องผ่านคลิปสั้น ทิ้งท้ายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์

คำต่อคำ "ธรรมนัส" แจงทุกเรื่องผ่านคลิปสั้น ทิ้งท้ายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์

คำต่อคำ "ธรรมนัส" แจงทุกเรื่องผ่านคลิปสั้น ทิ้งท้ายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

คำต่อคำ "ธรรมนัส" แจงทุกเรื่องผ่านคลิปสั้น ทิ้งท้ายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์

คำต่อคำ "ธรรมนัส" แจงทุกเรื่องผ่านคลิปสั้น ทิ้งท้ายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์
การเมือง
08:05 | 21 มกราคม 2565

คำต่อคำ "ธรรมนัส" แจงทุกเรื่องผ่านคลิปสั้น ทิ้งท้ายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ชี้แจงกรณีถูกขับออกจากพรรคผ่านคลิปสั้น พร้อมระบุพรรคใหม่มีความพร้อมทุกเรื่อง และเตรียมมีเซอร์ไพรส์

"เบทาโกร" ชี้แจงไม่ได้กักตุนหมู - สำรองรอจัดส่ง 5-7 วัน

"เบทาโกร" ชี้แจงไม่ได้กักตุนหมู - สำรองรอจัดส่ง 5-7 วัน
เศรษฐกิจ
07:23 | 21 มกราคม 2565

"เบทาโกร" ชี้แจงไม่ได้กักตุนหมู - สำรองรอจัดส่ง 5-7 วัน

บริษัท เบทาโกร ชี้แจงไม่ได้กักตุนเนื้อหมู 211,361 กิโลกรัม ในห้องเย็นที่ จ.สงขลา แต่เป็นคลังสำรองเพื่อจัดส่ง 5-7 วัน ให้ลูกค้าภาคใต้ตอนล่างกว่า 8 จังหวัด

เกิดเหตุ "ดินสไลด์" ย่านบางพลี บ้านร้าวเสี่ยงทรุดตัว

เกิดเหตุ "ดินสไลด์" ย่านบางพลี บ้านร้าวเสี่ยงทรุดตัว
อาชญากรรม
07:20 | 21 มกราคม 2565

เกิดเหตุ "ดินสไลด์" ย่านบางพลี บ้านร้าวเสี่ยงทรุดตัว

เกิดเหตุดินสไลด์ในซอยศรีสัมพันธ์ จ.สมุทรปราการ มีบ้านเสียหายกว่า 20 หลังคาเรือน เบื้องต้นพบบริเวณใกล้กันมีบ่อขุดดิน คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ดินสไลด์

"ฝรั่งเศส" เตรียมคลายมาตรการคุมโควิด-19

"ฝรั่งเศส" เตรียมคลายมาตรการคุมโควิด-19
ต่างประเทศ
06:58 | 21 มกราคม 2565

"ฝรั่งเศส" เตรียมคลายมาตรการคุมโควิด-19

ฝรั่งเศสเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในเดือน ก.พ. หลังพบสัญญาณว่าการระบาดของโอมิครอนกำลังจะลดลง แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันยังคงพุ่งสูงอยู่

เตรียมซ่อม "ถนนโต้คลื่น" ดอนเมือง-หลักสี่ 25 ม.ค.นี้

เตรียมซ่อม "ถนนโต้คลื่น" ดอนเมือง-หลักสี่ 25 ม.ค.นี้
สังคม
19:26 | 20 มกราคม 2565

เตรียมซ่อม "ถนนโต้คลื่น" ดอนเมือง-หลักสี่ 25 ม.ค.นี้

ปัญหาถนนเลียบทางรถไฟช่วงดอนเมือง-หลักสี่ ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ล่าสุดหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเริ่มซ่อมแซมถนนในวันที่ 25 ม.ค.นี้ ขณะที่คนในพื้นที่วอนแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

"ธรรมนัส" เปิดเกมแรง เขย่าเสถียรภาพรัฐบาล

"ธรรมนัส" เปิดเกมแรง เขย่าเสถียรภาพรัฐบาล
การเมือง
18:51 | 20 มกราคม 2565

"ธรรมนัส" เปิดเกมแรง เขย่าเสถียรภาพรัฐบาล

อนาคตทางการเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส กำลังเป็นที่จับตาว่าจะเลือกเดินทางไหน จะยังคงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่ เมื่อดูจำนวน ส.ส.ในสังกัดถึง 21 คน ถือเป็นกลุ่ม ส.ส.ที่มีน้ำหนักมากพอที่จะเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาล

1 ปี "โจ ไบเดน" โควิด - เศรษฐกิจรุมเร้า

1 ปี "โจ ไบเดน" โควิด - เศรษฐกิจรุมเร้า
ต่างประเทศ
17:42 | 20 มกราคม 2565

1 ปี "โจ ไบเดน" โควิด - เศรษฐกิจรุมเร้า

ครบรอบ 1 ปี "โจ ไบเดน" ครองตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ แต่โจทย์ท้าทายในปีที่ 2 ยังไม่เปลี่ยน โดยเฉพาะการจัดการโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองอเมริกันมองว่า ผู้นำสหรัฐฯ ยังไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายทั้งในและต่างประเทศ

วิสามัญฆาตกรรมแนวร่วมฯ 2 คน จ.ปัตตานี

วิสามัญฆาตกรรมแนวร่วมฯ 2 คน จ.ปัตตานี
ภูมิภาค
17:35 | 20 มกราคม 2565

วิสามัญฆาตกรรมแนวร่วมฯ 2 คน จ.ปัตตานี

หน่วยงานความมั่นคง จ.ปัตตานี วิสามัญฆาตกรรมแนวร่วมก่อความไม่สงบ 2 คน ที่ อ.สายบุรี หลังปิดล้อมพื้นที่และเจรจาให้มอบตัวนาน 4 ชั่วโมง กระทั่งผู้ก่อเหตุยิงตอบโต้จนเกิดการปะทะ

กลับขึ้นด้านบน