ยุทธศาสตร์การทูตไทยในเวทีโลก : วงเสวนา “Thai Foreign Policy Webinar Series ปรับยุทธศาสตร์เพิ่มพลังประเทศไทยในเวทีโลก” เวทีแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เสวนาสามารถวิจารณ์ และเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบายการต่างประเทศของไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนรวมไปถึงประชาคมส่วนรวมในระดับนานาชาติให้ได้มากที่สุด

ยุทธศาสตร์การทูตไทยในเวทีโลกวงเสวนา “Thai Foreign Policy Webinar Series ปรับยุทธศาสตร์เพิ่มพลังประเทศไทยในเวทีโลก” เวทีแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เสวนาสามารถวิจารณ์ และเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบายการต่างประเทศของไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนรวมไปถึงประชาคมส่วนรวมในระดับนานาชาติให้ได้มากที่สุด

รายงานสด

“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

อดีตนายกฯ “อานันท์ ปันยารชุน” และนักการเมืองรุ่นใหม่แนะไทย กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศใหม่ เน้นคุณค่าใหม่ของโลก เช่น ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ใช้จุดแข็งด้านอาหาร สุขภาพและลักษณะทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาและแสดงบทบาทนำในโลก

อ่านต่อ >
“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

เวทีเศรษฐกิจแบบพหุภาคีเป็นทางรอดของไทย ผู้เชี่ยวชาญ-นักการเมืองรุ่นใหม่เสนอให้เร่งปรับกระบวนทัศน์ กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ให้ชัดเจน ชี้ต้องเข้าร่วมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ CPTPP แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศให้โดดเด่น พัฒนาเทคโนโลยีและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ >
ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

วิกฤตเมียนมาท้าทายอาเซียน แนะไทยเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

วิกฤตเมียนมาท้าทายอาเซียน แนะไทยเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

วิกฤตเมียนมาท้าทายอาเซียน แนะไทยเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

วิกฤตการณ์ในเมียนมากระทบผลประโยชน์ และความมั่นคงของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ภาครัฐกระตือรือร้นมากขึ้นในการแสดงบทบาทนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านมนุษยธรรม ติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและสภาบริหารแห่งร

อ่านต่อ >
วิกฤตเมียนมาท้าทายอาเซียน แนะไทยเป็นผู้นำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

การทูตวัคซีนไม่ได้หมายถึงการใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ สร้างอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น เจ้าหน้าที่-นักการเมืองไทยก็ดำเนินการทางการทูตสาธารณสุขระดับโลก เพื่อแสวงหาวัคซีนให้ประชาชนไทยและพัฒนาอุตสาหกรรม

อ่านต่อ >
ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

ข่าว ยุทธศาสตร์การทูตไทยในเวทีโลก

{thumbnail}
{category}
{publishTime} | {publishTimeText}

{title}

{description}

{url}
“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ
ต่างประเทศ
16:00 | 17 ธันวาคม 2564

“อานันท์” แนะทางรอด ใช้การทูต ดีกว่าสะสมอาวุธ

อดีตนายกฯ “อานันท์ ปันยารชุน” และนักการเมืองรุ่นใหม่แนะไทย กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศใหม่ เน้นคุณค่าใหม่ของโลก เช่น ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ใช้จุดแข็งด้านอาหาร สุขภาพและลักษณะทางภูมิศาสตร์ในการพัฒนาและแสดงบทบาทนำในโลก

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ
สังคม
10:48 | 15 ธันวาคม 2564

ชี้ไทยร่วม CPTPP ช้าจะเสียประโยชน์ แนะใช้การเจรจาแก้ข้อเสียเปรียบ

เวทีเศรษฐกิจแบบพหุภาคีเป็นทางรอดของไทย ผู้เชี่ยวชาญ-นักการเมืองรุ่นใหม่เสนอให้เร่งปรับกระบวนทัศน์ กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ให้ชัดเจน ชี้ต้องเข้าร่วมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ CPTPP แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศให้โดดเด่น พัฒนาเทคโนโลยีและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย
ต่างประเทศ
09:30 | 10 ธันวาคม 2564

ชี้การทูตควรนำทางแก้โควิด-19 แนะไทยจัดหาวัคซีนให้หลากหลาย

การทูตวัคซีนไม่ได้หมายถึงการใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ สร้างอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น เจ้าหน้าที่-นักการเมืองไทยก็ดำเนินการทางการทูตสาธารณสุขระดับโลก เพื่อแสวงหาวัคซีนให้ประชาชนไทยและพัฒนาอุตสาหกรรม

บทบาทการทูตและการต่างประเทศไทยในปัจจุบัน
ต่างประเทศ
10:52 | 9 ธันวาคม 2564

บทบาทการทูตและการต่างประเทศไทยในปัจจุบัน

ไทยขาดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญแนะเร่งปรับตัว แสดงบทบาทนำ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้การทูตและการต่างประเทศของไทย อยู่ในภาวะถดถอย ขาดยุทธศาสตร์ ไม่สามารถนิยามผลประโยชน์แห่งชาติในการดำเนินนโยบายได้อย่างชัดเจน

ไทยพีบีเอสโฟกัส

ไทยพีบีเอสโฟกัส ทั้งหมด >

เกาะติดซีเกมส์ ครั้งที่ 31

"แตงโม" ปริศนา-ความตาย

มุมการเมือง

ไวรัสโคโรนาระบาด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

"กระติก" ฟ้องกลับ "จิน" ข้อหาหมิ่นประมาทฯ

"กระติก" ฟ้องกลับ "จิน" ข้อหาหมิ่นประมาทฯ
อาชญากรรม
14:07 | 18 พฤษภาคม 2565

"กระติก" ฟ้องกลับ "จิน" ข้อหาหมิ่นประมาทฯ

"กระติก" อดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโม พร้อมทนายความ เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี เพื่อให้ดำเนินคดีกับ "จรินทร์" สามีของหนิง-ปณิตา ธรรมวัฒนะ ในข้อหาหมิ่นประมาทเพื่อการโฆษณา หลังมีการแสดงความเห็นในไอจีแซน

"อัศวิน" ขอแก้น้ำท่วม กทม. เหลืออีก 9 จุดต้องสานต่อ

"อัศวิน" ขอแก้น้ำท่วม กทม. เหลืออีก 9 จุดต้องสานต่อ
การเมือง
13:19 | 18 พฤษภาคม 2565

"อัศวิน" ขอแก้น้ำท่วม กทม. เหลืออีก 9 จุดต้องสานต่อ

"อัศวิน" หาเสียงตลาดเสรี บอกผลงานที่ทำตอนนั่งผู้ว่าฯ แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแล้ว 15 จุด หวังสานงานต่ออีก 9 จุด

ปลด "เนตร นาคสุข" ออกจากราชการ ปมคดี "บอส อยู่วิทยา"

ปลด "เนตร นาคสุข" ออกจากราชการ ปมคดี "บอส อยู่วิทยา"
อาชญากรรม
12:35 | 18 พฤษภาคม 2565

ปลด "เนตร นาคสุข" ออกจากราชการ ปมคดี "บอส อยู่วิทยา"

คณะกรรมการอัยการมีมติเป็นเอกฉันท์ลงโทษ "เนตร นาคสุข" ให้ออกจากราชการ เหตุสั่งไม่ฟ้องคดี "บอส อยู่วิทยา" ขับรถชนตำรวจตาย แต่รับราชการมานาไม่เคยมีความผิดมาก่อน ลดโทษให้ยังได้รับบำเหน็จบำนาญตามปกติ

รู้จักอาการแพ้รุนแรง "มดตะนอยต่อย" ทำไมตาย?

รู้จักอาการแพ้รุนแรง "มดตะนอยต่อย" ทำไมตาย?
สังคม
12:33 | 18 พฤษภาคม 2565

รู้จักอาการแพ้รุนแรง "มดตะนอยต่อย" ทำไมตาย?

กรมการแพทย์ เฉลยสาเหตุกรณีเด็ก 11 ปี ถูกมดตะนอยต่อย ถึงขั้นเสียชีวิตได้ สาเหตุเกิดอาการแพ้รุนแรง แพทย์แนะลักษณะของอาการแพ้ ข้อพึงระวัง และแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการแพ้

รัสเซียชี้ "ทหารกองพันอาซอฟ" เป็นอาชญากร-เตรียมดำเนินคดี

รัสเซียชี้ "ทหารกองพันอาซอฟ" เป็นอาชญากร-เตรียมดำเนินคดี
ต่างประเทศ
12:31 | 18 พฤษภาคม 2565

รัสเซียชี้ "ทหารกองพันอาซอฟ" เป็นอาชญากร-เตรียมดำเนินคดี

รัสเซียระบุทหารสังกัดกองพันอาซอฟของยูเครนเป็นอาชญากรนาซี ควรนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ด้านยูเครนแสดงความหวังว่าทหารยูเครนที่ถูกควบคุมตัว อาจได้แลกเปลี่ยนตัวกับเชลยศึกชาวรัสเซีย

"มาโน" รับ "อินโดฯ" แข็งแกร่ง แต่มั่นใจคุณภาพทีมชาติไทย เข้าชิงซีเกมส์ได้

"มาโน" รับ "อินโดฯ" แข็งแกร่ง  แต่มั่นใจคุณภาพทีมชาติไทย เข้าชิงซีเกมส์ได้
กีฬา
12:28 | 18 พฤษภาคม 2565

"มาโน" รับ "อินโดฯ" แข็งแกร่ง แต่มั่นใจคุณภาพทีมชาติไทย เข้าชิงซีเกมส์ได้

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ยอมรับ อินโดนีเซีย สุดแกร่ง มีความเข้าใจและเล่นเป็นทีมดี แต่มั่นใจคุณภาพทีมชาติไทย จะเข้าชิงเหรียญทองซีเกมส์ได้

17 ผู้สมัคร ส.ก. ประกาศตัวหนุน "สกลธี"

17 ผู้สมัคร ส.ก. ประกาศตัวหนุน "สกลธี"
การเมือง
12:22 | 18 พฤษภาคม 2565

17 ผู้สมัคร ส.ก. ประกาศตัวหนุน "สกลธี"

"สกลธี" เปิด 17 ผู้สมัคร ส.ก.ประกาศพร้อมร่วมทีม เชื่อผู้สมัคร ส.ก.พรรคพลังประชารัฐ หนุนไม่สะเทือนกับพรรค และมีปัญหากับ พล.อ.ประวิตร เตรียมปราศรัยใหญ่ปิดการหาเสียง 20 พ.ค.นี้ ที่วงเวียนใหญ่

"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ

"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ
เศรษฐกิจ
11:37 | 18 พฤษภาคม 2565

"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ประเดิมเกณฑ์ใหม่ คปภ. เปิดทางยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ หลังแบกภาระหนี้สินไหม "เจอ จ่าย จบ" มากกว่า 1 แสนล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน