ผลการค้นหา

"กองทุนการออมฯ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

เครือข่ายแรงงานนอกระบบร้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมฯ

เครือข่ายแรงงานนอกระบบร้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมฯ
06:15 | 18 มกราคม 2556

เครือข่ายแรงงานนอกระบบร้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมฯ

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เรียกร้อง ภาครัฐเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติโดยเร็ว หลังมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่กลางปี 2554 แต่ยังไม่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชน เสียโอกาสการออมเพื่อเป็นหลักประกันการใช้ชีวิตยามชราภาพ ในการเสวน...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)