ผลการค้นหา

"คำขวัญโรงเรียน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ศิษย์เก่า "ราชวินิตบางแก้ว" ร้องผอ.เปลี่ยนตราสัญลักษณ์-คำขวัญ

ศิษย์เก่า "ราชวินิตบางแก้ว" ร้องผอ.เปลี่ยนตราสัญลักษณ์-คำขวัญ
02:23 | 13 กันยายน 2556

ศิษย์เก่า "ราชวินิตบางแก้ว" ร้องผอ.เปลี่ยนตราสัญลักษณ์-คำขวัญ

กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ เรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจง หลังเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และคำขวัญโรงเรียน ที่ใช้มากว่า 40 ปี ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดหารือตัวแทนศิษย์เก่าเพื่อหาข้อยุติ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิต...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

กินอยู่...คือ - แก่ชราอย่างมีคุณภาพ

กินอยู่...คือ - แก่ชราอย่างมีคุณภาพ
23:42 | 22 มกราคม 2562

กินอยู่...คือ - แก่ชราอย่างมีคุณภาพ

"แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ" คำขวัญของโรงเรียนผู้สูงอายุใน ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุที่ขาดโอกาส ขาดการดูแลเอาใจใส่ได้กลับมามีวิถีชีวิต มีความสุข และมีองค์ความรู้ที่ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน โดยเน้นสอนให้ผู้สูงอายุมีความ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)