ผลการค้นหา

"งบประมาณปี2565"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

"มหาดไทย" เสนองบฯ ปี 65 ให้ท้องถิ่น 2.19 แสนล้านบาท

"มหาดไทย" เสนองบฯ ปี 65 ให้ท้องถิ่น 2.19 แสนล้านบาท
07:36 | 31 พฤษภาคม 2564

"มหาดไทย" เสนองบฯ ปี 65 ให้ท้องถิ่น 2.19 แสนล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2565 จำนวน 316,527 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน โดยเสนองบฯ ให้ท้องถิ่นมากถึง 219,948.6 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย ได้รับกา...

"อนุพงษ์" รับ อปท.ซื้อวัคซีนได้ แต่ต้องอยู่ในแผน ศบค.

"อนุพงษ์" รับ อปท.ซื้อวัคซีนได้ แต่ต้องอยู่ในแผน ศบค.
17:41 | 2 มิถุนายน 2564

"อนุพงษ์" รับ อปท.ซื้อวัคซีนได้ แต่ต้องอยู่ในแผน ศบค.

รมว.มหาดไทย ชี้แจงในสภาฯ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน COVID-19 ระบุตามกฎหมายสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในแผนของ ศบค. เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)