ผลการค้นหา

"ดัชนีการให้"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ผลสำรวจพบคนเมียนมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากที่สุดในโลก ไทยตกมาอยู่อันดับ 37

ผลสำรวจพบคนเมียนมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากที่สุดในโลก ไทยตกมาอยู่อันดับ 37
09:05 | 26 ตุลาคม 2559

ผลสำรวจพบคนเมียนมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากที่สุดในโลก ไทยตกมาอยู่อันดับ 37

รายงานดัชนีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ( World Giving Index) ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้เกิดจากการสำรวจข้อมูลประชาชนใน 140 ประเทศใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การบริจาคทรัพย์สินเพื่อการกุศล 2) การช่วยเหลือคนแปลกหน้า 3) การสละเวลาทำงานอาสาสมัคร ซึ่งผลปรากฏว่าเม...

คุยกับ "นพ.สุริยเดว" ในวันที่ไทยกำลังจะมีดัชนีชี้วัดคุณธรรม

คุยกับ "นพ.สุริยเดว" ในวันที่ไทยกำลังจะมีดัชนีชี้วัดคุณธรรม
07:20 | 7 เมษายน 2564

คุยกับ "นพ.สุริยเดว" ในวันที่ไทยกำลังจะมีดัชนีชี้วัดคุณธรรม

"คุณธรรมนำใจ คุณธรรมนำไทย" วลีผู้ใหญ่สอนเด็กตั้งแต่เล็กจนโตที่ใครหลาย ๆ คนได้ยินจนคุ้นหู ปี 2564 นี้คณะรัฐมนตรี คณะยุทธศาสตร์ชาติ และคณะปฏิรูปประเทศ กำลังยึดวลีนี้บรรจุในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้ประชาชน  เมื่อพูดถึงคำว่า "คุณธรรม" แม้เ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)