ผลการค้นหา

"ตุรกีเปลี่ยนชื่อประเทศ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

“ตุรกี” เปลี่ยนชื่อประเทศ ไทยเลือกใช้ได้ตามที่เห็นสมควร

“ตุรกี” เปลี่ยนชื่อประเทศ ไทยเลือกใช้ได้ตามที่เห็นสมควร
14:35 | 9 สิงหาคม 2565

“ตุรกี” เปลี่ยนชื่อประเทศ ไทยเลือกใช้ได้ตามที่เห็นสมควร

ครม.รับทราบการเปลี่ยนชื่อประเทศ Republic of Turkey เป็น Republic of Türkiye และแนวทางการใช้ในภาษาไทย สามารถเลือกใช้ “สาธารณรัฐตุรกี” หรือ “สาธารณรัฐทูร์เคีย” ได้ตามที่เห็นสมควร ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)